Open post

Overlevelse i en opmærksomhedsøkonomi

På Køge Handelsgymnasium er 3. g'erne ved at tage hul på uddannelsens sidste store skriftlige opgave om globalisering, inden sommerens studentereksamen. I år var det professor Vincent Hendricks, der satte scenen forud for årets emneafgrænsning. Der gik en direkte linje fra sidste års DIO-foredragsholder Mogens Lykketofts personlige opfordring til eleverne om at være deres globale borgerskab...

Open post

GNISTEN – Køge Kommunes projekt for ensomme unge

Et projekt under Satspuljen Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser er evalueret – projektet har været en del af Fremtidslinjen: Evalueringen viser, at de vigtigste dele af projektets organisering er etableret og indsatsen afprøvet som planlagt. Projektet er således lykkes med at rekruttere unge med psykiske vanskeligheder, etablere et trygt og godt gruppefælleskab og...

Open post

Ny reform giver nye begyndelser

Med den nye gymnasieform er der lagt op til, at alle elever indleder gymnasietiden med et grundforløb. Efter tre måneder har eleverne på Køge Handelsgymnasium valgt studieretning, og nye klasser er blevet formet. Men hvordan giver man eleverne en ny god start? På Køge Handelsskole skete det med hjælp fra 3.g’erne, som har været...

Scroll to top