Gymnasiale ungdomsuddannelser

STX ASF Høje Taastrup gymnasium Være erklæret uddannelsesparat Have en diagnose inden for autismespektret udstedt af en børne- eller ungdomspsykiatrisk klinik 16 elever klassen STX SAFE Høje Taastrup gymnasium Målgruppe: Unge med andre udfordringer, som ADHD, angst, depression 16 elever i klassen På ASF og SAFE linjen kan man vælge mellem 3 studieretninger: Bioscience Mat...

Open post

Åbning af Køge Erhvervsklasse mandag den 17. august 2020 kl. 8,30 på Campus Køge

I forbindelse med 8 kl. elevernes start mandag den 17. august kl. 8,30 er der officiel åbning af Køge Erhvervsklasse ved: Skoleudvalgsformand Mads Andersen og Skolechef Søren Thorborg Åbningen afholdes i forbindelse med 8. kl. elevernes første skoledag. Mange hilsner Max og Bibi (lærere), Kira (vejleder) og Mark (leder) På Skoleudvalgets møde den 6.5.2020 blev...

Open post

Overlevelse i en opmærksomhedsøkonomi

På Køge Handelsgymnasium er 3. g'erne ved at tage hul på uddannelsens sidste store skriftlige opgave om globalisering, inden sommerens studentereksamen. I år var det professor Vincent Hendricks, der satte scenen forud for årets emneafgrænsning. Der gik en direkte linje fra sidste års DIO-foredragsholder Mogens Lykketofts personlige opfordring til eleverne om at være deres globale borgerskab bevidst...

Open post

GNISTEN – Køge Kommunes projekt for ensomme unge

Et projekt under Satspuljen Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser er evalueret – projektet har været en del af Fremtidslinjen: Evalueringen viser, at de vigtigste dele af projektets organisering er etableret og indsatsen afprøvet som planlagt. Projektet er således lykkes med at rekruttere unge med psykiske vanskeligheder, etablere et trygt og godt gruppefælleskab og herved...

Open post

Ny reform giver nye begyndelser

Med den nye gymnasieform er der lagt op til, at alle elever indleder gymnasietiden med et grundforløb. Efter tre måneder har eleverne på Køge Handelsgymnasium valgt studieretning, og nye klasser er blevet formet. Men hvordan giver man eleverne en ny god start? På Køge Handelsskole skete det med hjælp fra 3.g’erne, som har været på...

Scroll to top