Gymnasiale ungdomsuddannelser

STX

 • STX ASF Høje Taastrup gymnasium
 • Være erklæret uddannelsesparat
 • Have en diagnose inden for autismespektret udstedt af en børne- eller ungdomspsykiatrisk klinik
 • 16 elever klassen
 • STX SAFE Høje Taastrup gymnasium
 • Målgruppe: Unge med andre udfordringer, som ADHD, angst, depression
 • 16 elever i klassen

På ASF og SAFE linjen kan man vælge mellem 3 studieretninger:

 • Bioscience Mat (A), Fysik (B) og Kemi (B)
 • Science Biologi (A), Kemi (B)
 • Det internationale samfund Eng (A), Tysk fort. (A) og Samf (B)
 • Får tildelt en mentor
 • www.htg.dk
 • Mulighed for brobygning
 • STX Autismeklasse på Næstved gymnasium:
 • Være erklæret uddannelsesparat fagligt og IUP personligt og socialt (grundet autismediagnosen gør, at man ikke kan gå på almen STX)
 • Have en diagnose inden for autismespektret udstedt af en børne- eller ungdomspsykiatrisk klinik
 • En studieretning: Biologi A og Kemi B
 • Beliggende i en stille og rolig fløj på gymnasiet
 • 12 elever i klassen
 • Fast arbejdsplads
 • Mentor tilknyttet
 • Lektiecafé
 • Mulighed for brobygning
 • www.naestved-gym.dk

HTX

 • HTX ASF i Slagelse
 • Være uddannelsesparat fagligt og IUP personligt og socialt (grundet ASF - diagnosen kan man ikke gå på almen HTX)
 • Have en diagnose inden for autismespektret udstedt af en børne- eller ungdomspsykiatrisk klinik
 • Studieretning: Robotteknologi Mat (A) og Programmering (B)
 • 12 elever i klassen
 • Ressourceperson tilknyttet hver elev
 • Mulighed for brobygning
 • https://www.zbc.dk/htx/htx-studieretninger-i-slagelse/asf
 • HTX i Roskilde ASF linjen
 • Studielinje: Matematik A og Programmering B
 • Eleverne har deres eget faste klasselokale for enden af gangen
 • De har desuden et ekstra, lille lokale med aflukkede båse, hvor der er mere ro og dæmpet lys
 • Der er cirka 16 elever i klassen (i andre af årgangens klasser kan der være op til 30 elever)
 • De har få, faste lærere, som alle er efteruddannede i at undervise ASF-elever
 • Der vil være to lærere til stede i de fleste undervisningstimer
 • Der er mindre gruppearbejde ift. den sædvanlige undervisning på HTX Roskilde
 • Lektiemængden er reduceret
 • ASF-elever får valgfag og teknikfag med andre af skolens elever, så ASF-elever i 3.g møder flere af skolens elever
 • Eleverne kan selvfølgelig deltage i alle HTX Roskildes sociale og faglige arrangementer, sammen med resten af skolens elever
 • Der stilles de samme faglige krav og obligatoriske opgaver til ASF-elever som til resten af skolens elever – derfor er en studentereksamen fra ASF-klassen lige så adgangsgivende til videregående uddannelser som andre gymnasiale eksamener
 • Mulighed for besøgsdage
 • https://www.rts.dk/htx-roskilde/studieretninger/930-asf-linjen

HF

 • HF – et særlig tilrettelagt hf- forløb på VUC Storstrøm i Faxe
 • Tager den 2 årige HF på 3 år
 • Målgruppe: Unge med fysiske eller psykiske udfordringer
 • Optagelse: Individuel visitation
 • Lille skole, hvor der er mulighed for ro
 • Får hjælp til overblik og struktur
 • Læs mere: https://www.vucstor.dk/uddannelser/gymnasiale-uddannelser/hf-med-saerlig-tilrettelagt-forlob/
 • KVUC i København har 2 typer af HF:
  • HF ASF – 2 årig

  For dig, som har en ASF – diagnose og vurderes til at have kompetencerne til at kunne gennemføre en HF på normal tid

  12 kursister

  Tilknyttet en mentor

  Optagelseskrav:

  - Afsluttet FP9 med solidt fagligt niveau i dansk, mat og eng

  - Være mødestabil

  Uddannelsen er gratis

  • HF Inklusion – ca. 3 år

  For dig, som har en ASF diagnose eller lignende støttebehov

  Optagelseskrav:

  - Være fyldt 18 år

  - Skal have bestået FP10 i dansk, eng og mat

  - Skal bevilliges af din kommune

  Læs mere: https://kvuc.dk/uddannelser/hf/hf-autisme/

 • HF – ordblinde – 3 årig
 • VUC Roskilde
 • Undervisning på små hold (max 6 personer) i dansk, engelsk og matematik
 • Individuelle studiestøttetimer
 • Er gratis
 • Optagelseskrav:
 • FP9 4,0 i de lovbundne prøver eller FP10 2,0 i dansk og mat

  Krav om 2. fremmedsprog

Scroll to top