Uddannelsestype

10. klasse er et tilbud til dig, som ønsker at forbedre dine skolekundskaber, er usikker på dit valg af uddannelse eller har brug for afklaring og perspektivering. Læs mere

Gymnasieuddannelserne forbereder dig til videre uddannelse.
Der er indgået politisk forlig om en gymnasiereform, der medfører ændrede optagelseskrav for hhv. STX, HTX og HHX, hhv. HF fra 2019. Gymnasiale uddannelser (ug.dk)

En EUD/EUX tager fra 1½ til 5½ år, og kan give adgang til arbejde og videre uddannelse. Erhvervsuddannelse og eux (ug.dk)

 

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse retter sig mod dig, der er under 25 år, og som af fysiske og/eller psykiske grunde ikke vil kunne gennemføre anden ungdomsuddannelse, heller ikke med specialpædagogisk støtte. Læs mere

FGU er en uddannelse, der forbereder dig på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job. Læs mere om FGU på ug.dk.

Du kan også læse folderen fra FGU Midt- og Østsjælland her 

VUC er for dig, der er fyldt 18 år, og som ønsker at læse HF. Hvis du er fyldt 25 år, kan du også læse fag på 9./10. klasses niveau.  Læs mere

 

 

Du kan søge optagelse på videregående uddannelser hvert år i marts eller juli. Fristen afhænger af, om du søger optagelse gennem kvote 1 eller 2. Læs mere

Styrelsen for forskning og uddannelse har udgivet en pjece om, hvordan du kan bruge din udelandske eksamen til at tage uddannelse i Danmark - erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse og vidergående  uddannelse: Vejledning af uddannelsessøgende med udenlandske eksaminerLæs mere

TAMU er en arbejdsmarkedsuddannelse baseret på reelle produktions- og serviceydelser.
Målgruppen er unge mellem 18 og 30 år, der på grund af personlige og sociale vanskeligheder ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Læs mere

 

 

Specialkompasset - en uddannelsesmesse for unge med særlige behov og deres voksne.
Læs mere

Uddannelse - dit barns fremtid er udarbejdet af Undervisningministeriet. Her får man en præsentation af de forskellige uddannelsesmuligheder. Pjecen findes på dansk, arabisk, engelsk, farsi, pashto, somali, tyrkisk og urdu. Læs mere

Scroll to top