Uddannelsestype

10. klasse er et tilbud til dig, som ønsker at forbedre dine skolekundskaber, er usikker på dit valg af uddannelse eller har brug for afklaring og perspektivering. Læs mere

Gymnasieuddannelserne forbereder dig til videre uddannelse.
Der er indgået politisk forlig om en gymnasiereform, der medfører ændrede optagelseskrav for hhv. STX, HTX og HHX, hhv. HF fra 2019. Læs mere

EGU er en to-årig uddannelse for dig under 30 år. Du har måske haft en lidt usikker skolegang og lærer bedst gennem praksis. Du har ikke gennemført et grundforløb eller en hel ungdomsuddannelse. Læs mere

 

En EUD tager fra 1½ til 5½ år og kan give adgang til arbejde og videre uddannelse. Læs mere

 

Her kan du læse om mulighederne på VUC og TAMU - tilbud til dig, der er fyldt 18 år. Læs mere

 

 

KUU er et tilbud til dig, der har afsluttet grundskolen og er under 25 år. Du skal være motiveret for uddannelse, der kombinerer værkstedsaktiviteter, praktik og boglig undervisning. Det er din vejleder i UUV Køge Bugt, der kan visitere dig til uddannelsen. Læs mere

 

Erhvervsuddannelse (EUD) med generel studiekompetence. Læs mere

 

Uddannelse - dit barns fremtid er udarbejdet af Undervisningministeriet. Her får man en præsentation af de forskellige uddannelsesmuligheder. Pjecen findes på dansk, arabisk, engelsk, farsi, pashto, somali, tyrkisk og urdu. Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse retter sig mod dig, der er under 25 år, og som af fysiske og/eller psykiske grunde ikke vil kunne gennemføre anden ungdomsuddannelse, heller ikke med specialpædagogisk støtte. Læs mere

Du kan søge optagelse på videregående uddannelser hvert år i marts eller juli. Fristen afhænger af, om du søger optagelse gennem kvote 1 eller 2. Læs mere

Styrelsen for forskning og uddannelse har udgivet en pjece om, hvordan du kan bruge din udelandske eksamen til at tage uddannelse i Danmark - erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse og vidergående  uddannelse: Vejledning af uddannelsessøgende med udenlandske eksaminerLæs mere

Scroll to top