Materialer & kurser m.m.

Her finder du information om og materialer til undervisning i uddannelse og job. Uddannelse og job er et af grundskolens såkaldt timeløse emner, altså et emne der skal indgå i de skemalagte fag fra 0. – 9. klasse, men ikke har selvstændige faste timer på skemaet. En nærmere beskrivelse af de faglige mål for uddannelse og job kan findes på emu.dk. Læs mere

Dette kursus giver dig et godt indblik i uddannelsessystemet og vil klæde dig på til samarbejdet mellem skole og UUV om bl.a. uddannelsesparathedsvurdering.
Kurset finder sted på Køge Handelsskole, hvor du vil møde vejledere og elever fra de omkringliggende ungdomsuddannelser.
Læs mere

KarriereGuiden 2020-2021 Ungdomsuddannelsesmagasin udgives i samarbejde med de kommunale vejledningscentre i Region Sjælland
Læs mere

Scroll to top