Støttemuligheder

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig.
Læs mere om betingelser, satser osv.

Læs mere

UUV's mentorordning er et tilbud til dig, der skal begynde ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse og gerne vil have støtte i form af en mentor.

Læs mere

Du har mulighed for at søge SPS, hvis du har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør, at du har brug for støtte for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Scroll to top