Om UUV Køge Bugt

Organisation UUV bygger på en samarbejdsaftale mellem de 4 kommuner Greve – Køge – Solrød – Stevns
UUV er placeret i Køge Kommunes arbejdsmarkedsafdeling. Lederen af arbejdsmarkedsafdelingen er øverste chef og koordinerer beslutninger om UUV’s ydelse, målsætning og arbejdsområde som formand for styregruppen af UUV. Styregruppen består af 8 repræsentanter fra henholdsvis de fire kommuners arbejdsmarkeds- og skoleafdelinger.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, i daglig omtale UU-centrene, er fordelt over hele Danmark og forankret i tværkommunale samarbejder.
Der er i alt 249 efterskoler (2017) over hele landet, hvor 20 af dem er for normalbegavede ordblinde elever og 18 af dem er for elever med særlige behov.

Læs mere

Scroll to top