Om UUV Køge

Organisationen UUV Køge Bugt bygger på en samarbejdsaftale mellem de 4 kommuner Greve – Køge – Solrød – Stevns
UUV er forankret i Køge Kommunes Børne-og Uddannelsesforvaltning. UUV-samarbejdet koordineres af en styregruppe med repræsentation fra alle fire kommuner. Centerlederen af UUV koordinerer beslutninger om UUV’s ydelse, målsætning og arbejdsområde.

Styregruppen består af 8 repræsentanter fra henholdsvis de fire kommuners arbejdsmarkeds- og skoleafdelinger, Direktøren for Køge Kommunes Børne- og Uddannelsesforvaltning er formand for Styregruppen. Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, i daglig omtale UU-centrene, er fordelt over hele Danmark og forankret i tværkommunale samarbejder.
Der er i alt 249 efterskoler (2017) over hele landet, hvor 20 af dem er for normalbegavede ordblinde elever og 18 af dem er for elever med særlige behov. Læs mere

Scroll to top