Uddannelse og job-undervisning

Uddannelse og job er et af grundskolens såkaldt timeløse emner, altså et emne der skal indgå i de skemalagte fag fra 0. – 9. klasse, men ikke har selvstændige faste timer på skemaet. En nærmere beskrivelse af de faglige mål for uddannelse og job kan findes på emu.dk.

Undervisningen i uddannelse og job er en del af skolens ansvarsområde, mens uddannelsesvejlederen fra UUV Køge Bugt er ansvarlig for den kollektive vejledning. Undervisningen i emnet skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, og vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning kan inddrages i gennemførelse af undervisningen.

Uddannelsesvejlederen skal bistå klasselæreren i planlægningsarbejdet og stå til rådighed med konsulentbistand i form af fx inspirationsmateriale, aktivitetsforslag og bistand ved planlægning af forældremøder.

Her på siden kan man finde materialer til undervisningen i uddannelse og job. Det er desuden muligt at låne yderligere materialer hos UUV Køge Bugt. Spørg vejlederen på skolen.

KLAR, PARAT – vurdering af uddannelsesparathed er et dialogværktøj til brug i 8., 9. og 10. klasse. Læs mere

Fagbevægelsens Skoletjeneste dækker Fælles Mål for Uddannelse og Job. Fagbevægelsens Skoletjeneste er et samarbejde mellem LO, 3F, HK, Dansk Metal, Dansk El-forbund og Serviceforbundet. Samarbejdet kickstarter et ambitiøst projekt, der kan tilbyde gratis undervisning af folkeskoleelever i hele Danmark og skaber kimen til at gøre eleverne i afgangsklasserne til de mest samfundsengagerede nogensinde.. Læs mere

Direkte link til EMU's gratis lærings- og undervisningsmaterialer til det obligatoriske emne uddannelse og job. EMU indeholder både praksis- og forskningsbaseret undervisningsressourcer, der frit kan bruges til inspiration i undervisningen og til udvikling af undervisningen. Læs mere

Grib Erhvervsuddannelserne – Undervisningsmateriale for elever 7. – 9. klasse:
Nu er publikationen Grib Erhvervsuddannelserne med 22 undervisningsopgaver målrettet udskolingen udsendt til grundskolerne i Region Sjælland samt til UU-centre, kommuner, erhvervsskoler og andre aktører på uddannelsesområdet.
Du kan også finde Grib Erhvervsuddannelserne som pdf eller bestille yderligere eksemplarer:
Læs mere

Gæt et job er et sjovt spil til 8. – 10.klasse, som øger elevernes viden og refleksion omkring uddannelseskrav og arbejdsforhold i forskellige fag og brancher. Læs mere

Scroll to top