GNISTEN – Køge Kommunes projekt for ensomme unge

Et projekt under Satspuljen Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser er evalueret – projektet har været en del af Fremtidslinjen:
Evalueringen viser, at de vigtigste dele af projektets organisering er etableret og indsatsen afprøvet som planlagt. Projektet er således lykkes med at rekruttere unge med psykiske vanskeligheder, etablere et trygt og godt gruppefælleskab og herved at styrke deres netværk og livskvalitet mærkbart.
Målet med Gnisten (”Projekt Sidevognen “er at øge fokus på sundhedsfremme på det socialpsykiatriske område. Køge Kommune er optaget af at understøtte borgeren som ”arkitekt i eget liv”. Det betyder, at borgeren selv ved mest om behov og ønsker og om, hvad der skal til for at tage aktiv handling i eget liv. Denne understøttelse ønskes så tidligt som muligt, men det er en udfordring at komme i kontakt med de unge tilknyttet socialpsykiatrien, og de psykisk sårbare unge der er i risiko for at blive ramt af en psykisk lidelse.
Gnisten er et åbent tilbud til unge i alderen 18-30 år, der er psykisk sårbare. Tilbuddet er især målrettet unge, som lever isoleret, fordi deres psykiske sårbarhed er en barriere for at indgå i relationer, eller fordi de forhindres i at deltage i de tilbud, der generelt er til unge. Gruppen består også af de unge, som er så psykisk sårbare, at de har vanskeligt ved at gennemføre et uddannelsesforløb eller etablere sig på arbejdsmarkedet.
Link til evalueringen: Hent filen

Find ud af mere om Gnisten via denne Facebookside

 

Scroll to top