kurser

Ar & Mi og Troldeskolen
et pædagogisk spil om arbejdsmiljø i de mindste klasser
Tirsdag d. 6. oktober og onsdag d. 7. oktober på UUV Praktikpladsen inviterer vi indskolingslærere fra Køge kommunes grundskoler til introduktion af Ar & Mi... Læs mere

Dette kursus giver dig et godt indblik i uddannelsessystemet og vil klæde dig på til samarbejdet mellem skole og UUV om bl.a. uddannelsesparathedsvurdering.
Kurset er virtuelt via. TEAMS.
Læs mere

Her finder du information om og materialer til undervisning i uddannelse og job. Uddannelse og job er et af grundskolens såkaldt timeløse emner, altså et emne der skal indgå i de skemalagte fag fra 0. – 9. klasse, men ikke har selvstændige faste timer på skemaet. En nærmere beskrivelse af de faglige mål for uddannelse og job kan findes på emu.dk. Læs mere

Scroll to top