Går du i 6. – 10. klasse?

Brobygning er for dig, som går i 9. eller 10. klasse. Her besøger du en ungdomsuddannelse og får indblik i hverdagslivet der. Et brobygningsbesøg varer typisk en uge og giver dig læring og erfaringer, du bl.a. kan bruge i dine overvejelser om valg af ungdomsuddannelse. Læs mere

I 8. klasse skal du på introduktionskursus ("introkursus"). Her besøger du forskellige ungdomsuddannelser og får praktisk erfaring med hverdagen der. Besøgene giver dig nye input og inspiration til dine videre reflektioner over dit valg af ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Læs mere

Erhvervspraktik kan tilbydes dig som går i 6., 7., 8., 9. og 10. klasse. Erhvervspraktik bidrager til, at du kan få konkrete erfaringer fra arbejdslivet og træffe et reflekteret uddannelsesvalg, når du skal videre fra grundskolen. Læs mere

Går du i 7. klasse og er skoletræt? Så skal du måske med på Projekt 7. klasse. Vejledningsforløbet er tænkt som en øjenåbner og inspirationskilde, som kan være med til at gøre det meningsfuldt for dig at at gå i skole. Læs mere

I 8. klasse skal du og resten af din klasse til UUV's Ung til ung-aften. Her giver vi ordet til unge, som allerede selv er i gang med en ungdomsuddannelse. Vi håber, at dine forældre også vil deltage. Læs mere

Lokalt Køge Bugt tilbud om branchepraktik til dygtige elever i 9. kl, der vil undersøge job- & uddannelsesmulighederne i industrien. Læs mere

Går du i 9. klasse? Vil du gerne kende mere til andre muligheder efter grundskolen end gymnasiet? Er du i tvivl om, hvad du kan, og hvad du vil? Vil du gerne komme tættere på, hvad dine særlige styrker er? Og vil du gerne være med i et fællesskab, hvor vi støtter og udfordrer hinanden? Så meld dig til valgfaget ”Spark til karrieren!” Læs mere

Erhvervsklassen er et alternativt undervisningstilbud til dig, som går i 8. eller 9. klasse, og som vil have gavn af færre fag, en mindre klasse og meget mere praktisk læring. Læs mere

Når du forlader skolen efter 9. eller 10. klasse, skal din vejleder vurdere, om du er uddannelsesparat. Altså om du har forudsætningerne for at påbegynde og gennemføre den ungdomsuddannelse, du ønsker. Allerede i 8. klasse foretager din vejleder den første foreløbige uddannelsesparathedsvurdering. Læs mere

UddannelseGuiden (ug.dk) er Undervisningsministeriets nationale informations- og vejledningsportal. Læs mere

Bor du i Greve, Solrød, Køge eller Stevns, og er du under 25 år, kan du finde navn og kontaktinfo på din vejleder i UUV Køge Bugt. Læs mere

eVejledning er en landsdækkende mulighed for at få anonym vejledning om uddannelse og job. Du kan få vejledning dag, aften og weekend på telefon, chat og mail. eVejledning tilbyder også digitale møder, som du nemt kan deltage i. Læs mere

UUV's mentorordning har til formål at hjælpe unge med særlige behov med at komme godt i gang med en ungdomsuddannelse. Det vil typisk være en ung med sociale, personlige eller faglige problemer, som har brug for en mentors støtte til at klare sig i uddannelsessystemet. Læs mere

Du har mulighed for at søge SPS, hvis du har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, der gør, at du har brug for støtte for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Læs mere

Går du i 8. klasse og er vurderet ikke uddannelsesparat? Er du klar til at blive udfordret på din selvopfattelse og få et skarpere blik på dine ressourcer og styrker? Så skal du måske med på Projekt ”Stil skarpt – og se dig selv tydeligere". Læs mere

Scroll to top