Invitation til forældre og elever

Torsdag d. 19. september kl. 17-20 Hastrupparkens Kulturhus, Langelandsvej 66, Køge En aften om ungdomsuddannelser – Hvilke muligheder har de unge? Skal dit barn snart ud af skolen? Kom og få en præsentation af de mange uddannelsesmuligheder, der er for unge. Uddannelsesvejlederne vil fortælle om det danske uddannelsessystem og de mange muligheder, der er for...

Referat af møde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Køge kommune

Den 08.04.2019 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt   Orientering om Ølby Festival 2019 Indstilling Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Social og Arbejdsmarkedsudvalget at tage orientering om Ølby Festival 2019 til efterretning. Baggrund og vurdering – 5. maj 2018 blev Ølbycenter Festival afholdt for første gang. Af rapporten “Hold Danmark Rent 2017” fremgik det, at...

Skoleudvalget Køge kommune den 3.4.2019

Status på den Boligsociale Mentorindsats – fra udvalgsmødets dagsorden:   Status på særlig boligsocial mentorindsats Indstilling Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget at tage status på særlig boligsocial mentorindsats til efterretning at drøfte evt. forankringsmuligheder i forhold til den kommende ungereform. Baggrund og vurdering Køge Byråd bevilgede i forbindelse med budget 2018 500.000 kr. årligt til den...

UUV besøger på TAMU i Vordingborg den 13. marts 2019

Som en del af arbejdet i Den Boligsociale Helhedsplan i Køge og Greve har UUV’s mentor i projektet – Hans - arrangeret et besøg på TAMU i Vordingborg Vil du med på besøg hos TAMU i Vordingborg onsdag den 13. marts? Hvad er TAMU "en arbejdsmarkedsuddannelse baseret på reelle produktions- og serviceydelser. Målgruppen er unge...

Open post

Nyt tiltag i Helhedsplanen

Med afdelingsbestyrelserne i ryggen har Helhedsplanen nu indgået et samarbejde om undervisning i dansk for voksne med Køge Handelsskole. Tiltaget, der er stor tilslutning til, er begyndt i Ellemarken og Karlemoseparken, og i uge 47 følger Hastrupparken. ”Formålet med forberedende voksenundervisning (FVU) er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i...

Open post

Forældremøde med fokus på integration og uddannelse

I et samarbejde mellem Den boligsociale Helhedsplan i Køge og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) blev der i går aftes afholdt et forældremøde for 2-sprogede i hele Køge Kommune med fokus på uddannelsesvalget og en præsentation af ungdomsuddannelsesmulighederne. Møde blev afholdt i Ellemarkens Ellehus. Unge rollemodeller fortæller om deres uddannelse og deres uddannelsesvalg Der var sandwich, hyggelige...

Scroll to top