Referat af møde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Køge kommune

Den 08.04.2019 kl. 16:30 i Byrådsstue Ivar Huitfeldt

  1.   Orientering om Ølby Festival 2019

Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Social og Arbejdsmarkedsudvalget at tage orientering om Ølby Festival 2019 til efterretning.

Baggrund og vurdering

  1. – 5. maj 2018 blev Ølbycenter Festival afholdt for første gang.
    Af rapporten “Hold Danmark Rent 2017” fremgik det, at Ølbycenteret havde store affaldsudfordringer omkring de forskellige butikker, stationsområdet og de grønne arealer.
    Primo 2018 blev der derfor nedsat en initiativgruppe bestående af: ETK, Køge Billedskole, Center for Dansk og Integration (CDI), SSP (inkl. Tryghedsgruppe Nord) og CAMPUS Køge. Gruppen skulle sætte positiv fokus på livet i og omkring Ølbycenter.
    Første konkrete projekt blev afvikling af en Ølbycenter Festival sammen med øvrige interessenter omkring Ølbycenteret.

    Evaluering foretaget blandt butikker, beboere, frivillige og øvrige aktører var meget positiv. Brugerne og butikkerne oplevede en bred opbakning til festivalen og en god branding af området. Der var derfor et udtalt ønske om at gøre festivalen til en tradition.

Ølby Festivalen afholdes i 2019 i dagene 3. og 4. maj, på basis af et bredt samarbejde med lokale foreninger og organisationer, frivillige, forretningsliv, kommunale forvaltninger, beboere i Ølbycenter, politi mv.
Den overordnede målsætning er:
– At brande Ølbycentret og bydelen, samt at skabe et bedre butiksmiljø, hvor det er rart at være
– At øge trygheden og forskønne bydelen
– At fremme fællesskaberne i området

Årets festival har samtidig et særligt fokus på aktiviteter målrettet børn og unge. Dette afspejles bl.a. ved flere cafe-workshops v/UUV for unge med varierende temaer som “ensomhed”, “fritidsjob”, “økonomisk rådgivning”, “valg af uddannelse” mv.
Festivalen byder også på samarbejde med skoler og daginstitutioner om kreative workshops hvor fokus er bæredygtighed, litteraturværksted for unge drevet af unge mv.

Ølby Festivalen er organiseret omkring deltagernes egne ønsker og bidrag. En initiativgruppe bestående af CDI, Køge Billedskole, “Ultimator Kommunikation” samt 2 beboere fra Ølbycentret har siden november 2018 løbende afholdt borgermøder, hvor deltagernes bidrag er kommet på banen og har formet det endelige program.

Programmet indeholder bl.a.:
• Børne- og ældreoptog
• Børneaktiviteter, ølsmagning, skattejagt mv. v/Føtex
• “Filmaften på vandet” v/Køge Svømmeland
• Køge Bokseklub -“prøv en sport af”
• E-sport-turnering
• Kunsthåndværkermarked
• Gøglere fra “Akademiet fra Utæmmet kreativitet”
• “Bæredygtige klovnerier”
• Bibliotekscykel på tur
• Tøjbyttemarked og Loppemarked
• Skater-aktiviteter v/Tapperiet
• Fodboldturnering for børn og unge v/Køge Nord FC
• Åbent hus (Tyrkisk Kulturhus, Ølby Kirke, Højelse Sognearkiv)
• Madboder
• Live musik og DJ’s (bl.a. DJ-skolen fra Hastrupparken)
• Panna-fodbold
• Folkedans
• Cafe-temaworkshops for unge
• Informationsstande: CDI, Køge Handelsskole, Integrationsrådet, butikker mv.

Aktiviteter og workshops foregår både udendørs i hele området samt indenfor i Ølbycentrets butikker/cafeer og institutioner. Herunder CDI, Ølby Kirke, Køge Svømmeland, Tyrkisk Kulturhus, Køge Private Realskole, Ølby Ældrecenter mv.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

Kommunikation

Ølby Festivalens succes afhænger i høj grad af den opmærksomhed og eksponering, der kan genereres om festivalen – i ugerne op til og under. Der markedsføres derfor af flere kanaler.

Festivalen har sit eget logo og sin egen identitet, og der bliver løbende kommunikeret til pressen og offentligheden via PR, annoncer, posters, flyers, badges, Facebook, relevante hjemmesider (herunder Køge Kommunes hjemmeside).

Produktionsskolen Klemmenstrupgård udarbejder alle markedsføringsmaterialer. Skolens fotografelever hjælper samtidig med fotografering og dokumentation af alle festivalens aktiviteter.

Beslutning

Taget til efterretning.

Scroll to top