Forældremøde med fokus på integration og uddannelse

I et samarbejde mellem Den boligsociale Helhedsplan i Køge og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) blev der i går aftes afholdt et forældremøde for 2-sprogede i hele Køge Kommune med fokus på uddannelsesvalget og en præsentation af ungdomsuddannelsesmulighederne. Møde blev afholdt i Ellemarkens Ellehus.

Unge rollemodeller fortæller om deres uddannelse og deres uddannelsesvalg

Der var sandwich, hyggelige omgivelse, tolkning på arabisk, engelsk og polsk og en udfoldelse af de unges uddannelsesmuligheder efter skolen på det fælleskommunale forældremøde. De to UUV vejleder Nanna Fogtmann og Pernille Eltorp præsenterede forældregruppen for det danske uddannelsessystem med de to hovedveje: gymnasiet eller en erhvervsuddannelse. Det er vigtigt at tale med sine børn om uddannelsesvalget og finde ud af hvad de har lyst til pointerede vejlederne og gjorde opmærksom på, at fra både gymnasiet og fra en erhvervsuddannelse er det muligt at videreuddanne sig. De to vejleder fortalte også, at der er en UUV vejleder på alle skoler i Køge, som er til rådighed med vejledning om valg af ungdomsuddannelse.

De 45 fremmødte fik også en præsentation af den danske efterskolemulighed ved en lærere og to elever fra Midtsjællands efterskole. Et skoleform der byder på indsigt til dansk kultur og sprog samtidig med at der undervises i en bred fagrække. Præsentationen af efterskoleformen vagte interesse og den lokale UUV vejleder kan være behjælpelig med ansøgning og mulighed for stipendier.

Unge 2-sprogede rollemodeller fortalte deres historie om uddannelsesvalg og deres vej gennem uddannelsessystemet fra en gymnasial studieretning eller en erhvervsuddannelse.

Repræsentanter fra både den Boligsociale Helhedsplan og UUV var tilfredse med samarbejdet, fremmødet og arrangementets afvikling.

Scroll to top