UU DANMARK bliver ny enhed i KL

1. januar 2020 etablerer KL ’Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne’, som skal fortsætte og videreudvikle UU DANMARKs opgaver med uddannelsesvejledning.  

Alle landets kommuner er fra den 1. august 2019 forpligtet på at oprette kommunale ungeindsatser. Ungeindsatserne skal sikre sammenhæng for de enkelte unge mellem 15 og 25 år på tværs af i uddannelse, beskæftigelse og sociale indsatser.

Den nye lov betyder, at Ungdommens Uddannelsesvejledningscentres (UU-centres) fælles lederforening UU DANMARK lukker ved udgangen af 2019. UU DANMARK har blandt andet haft en vigtig rolle i forhold til at udvikle vejlederrollen og vejledningsindsatserne, skabe netværk og dele erfaringer på tværs af kommuner og UU-centre.

Den nye virkelighed med kommunale ungeindsatser gør dog ikke behovet for at understøtte vejledningsindsatserne i kommunerne mindre. Derfor etablerer KL Enheden for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne (EUK). Enheden vil bygge på UU DANMARKS sekretariat og netværk og videreudvikle UU DANMARKs kompetencer og faglige understøttelse af vejledningsopgaven i sammenhæng med KL’s øvrige aktiviteter.

Kristian Heunicke, direktør i KL, ser med begejstring på de muligheder, som den nye enhed giver.

”Vi er glade for at byde de nye kolleger velkommen i KL. De kommer med en særlig faglig viden og indsigt i et komplekst område, som jeg er overbevist om, vil gøre KL endnu stærkere i forhold til at hjælpe kommunerne med de nye opgaver, som de skal varetage på vejledningsområdet. En af nøglerne til at lykkes bedre med at få flere unge godt videre i job eller uddannelse er, at der er et stærkt netværk på tværs af kommunerne, som bidrager til at dele viden og erfaringer. Det vil den nye enhed i høj grad bidrage til,” siger Kristian Heunicke.

Formand for UU DANMARK Anders Ladegaard ser også frem til, at der kan komme endnu mere skub på samarbejdet om de vejledningsorienterede indsatser:

”Vi er meget glade for og stolte over, at KL ønsker at bygge videre på UU DANMARK’s erfaring og kompetencer i forhold til en stærk og tydelig vejledningsfaglighed, udvikling af nye indsatser og metoder og et omfattende, tværgående samarbejde. Som en enhed i KL bliver der et stærkt afsæt for at styrke vejledningsopgaven og bistå de enkelte kommuners vejledningsfaglige arbejde som rygrad i de kommunale ungeindsatser. Det ser vi meget frem til at være med til at realisere,” siger Anders Ladegaard.

Enheden for uddannelses- og erhvervsvejledning oprettes den 1. januar 2020. Enheden forankres i KL’s kontor for Børn, Unge og Folkeskole. For at sikre en tæt kontakt til praktikerne på vejledningsområdet tilknyttes desuden en rådgivningsgruppe med medlemmer, som sidder i ledende funktioner i kommunernes uddannelses- og erhvervsvejledning.

Scroll to top