Nu er aftalepartierne – regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet – nået til enighed om den endelige finansiering af den nye FGU-uddannelse, der har optaget elever fra 1. august i år.

I oktober 2017 indgik et bredt flertal af Folketingets partier en ambitiøs aftale om Bedre veje til uddannelse og job, som skal bane vejen for, at alle unge får et liv med uddannelse og job. Som en del af finansieringen af FGU’en blev det aftalt, at aftalepartierne i 2019 skulle tage stilling til den manglende finansiering på 59,8 mio. kr. fra 2020 og frem. Af aftalen fremgår det også, at partierne blev enige om, at den manglende finansiering skulle findes på Børne- og Undervisningsministeriets område.

Aftalekredsen har drøftet forskellige muligheder og er blevet enige om følgende model:

  1. Styrket praktikpladstaxameter og lavere færdiggørelses- og skolepraktiktaxameter
  2. Harmonisering af tilskud til eud-kostafdelinger
  3. Reduktion af efteruddannelsesmidler på FGU
  4. Reduktion af bygningstaxameter på almengymnasiale uddannelser og forhøjelse af udkantstilskud og socialt taxameter
  5. Regionaliseringsfaktor på erhvervsskoler
  6. Tilpasning af bistand fra læringskonsulenter
  7. Udskydelse af henvisningstaxameter
  8. Omprioritering af midler til campusdannelse

Ovenstående initiativer træder i kraft den 1. januar 2020. Hermed er FGU-reformen fuldt finansieret.