Open post

I fuld fart mod erhvervslivet

Det har været et travlt og forrygende 2019 på Køge Handelsskole. På Køge Handelsgymnasium gør uddannelsesrektor Henrik Flyge status over det gamle år og glæder sig over nye tiltag i 2020, som yderlige skærper de faglige profiler. ”Vi har haft et travlt år og et godt første halvår på skoleåret 2019/20, hvor vi har...

Open post

Vejledere kan modvirke kønsstereotyper i unges uddannelsesvalg

Få unge træffer uddannelsesvalg, som bryder med de dominerende forestillinger om, hvilken ungdomsuddannelse piger eller drenge forventes at vælge. Det viser EVA’s undersøgelse af køn og uddannelsesvalg i 9. klasse. En tidligere specialestuderende hos EVA har undersøgt, om vejledere ubevidst trækker på kønsstereotyper, når de vejleder unge. Ungdomsuddannelserne er kønsopdelte. Især på erhvervsuddannelserne, hvor...

Open post

Unge vejleder unge på Solrød gymnasium

Det var unge fra erhvervsuddannelserne og fra de gymnasiale uddannelser, der i går aftes vejledte unge elever fra 8.klasse fra Uglegårdsskolen, Søndre skole, Højelse skole og Ejby skole om valget af ungdomsuddannelse efter skolen. Eleverne fra skolerne var velkomne til at tage deres forældre med, og det havde de gjort i stor stil, således...

Open post

UU DANMARK bliver ny enhed i KL

1. januar 2020 etablerer KL ’Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne’, som skal fortsætte og videreudvikle UU DANMARKs opgaver med uddannelsesvejledning.   Alle landets kommuner er fra den 1. august 2019 forpligtet på at oprette kommunale ungeindsatser. Ungeindsatserne skal sikre sammenhæng for de enkelte unge mellem 15 og 25 år på tværs af...

Open post Finansieringen af FGU’en er på plads

Finansieringen af FGU’en er på plads

Aftalekredsen bag den forberedende grunduddannelse (FGU) er blevet enige om den samlede finansiering af den nye uddannelse Nu er aftalepartierne – regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet – nået til enighed om den endelige finansiering af den nye FGU-uddannelse, der har optaget elever fra 1. august i...

Open post

Nu skal fag som ’håndværk og design’ og musik også tælle med i folkeskolens afgangseksamen

Folkeskolen skal være for alle. Elever skal møde både boglige og praktiske udfordringer, men gennem en årrække har de praktiske/musiske fag ikke haft det fokus, som fagene fortjener.Alle elever i 8. klasse skal fra næste skoleår aflægge prøve i et af de toårige praktiske/musiske valgfag. Det fremgår af den nye prøvebekendtgørelse i folkeskolen, som...

Open post

Flot forældreopbakning

Undervisningen var i går omlagt for 8. kl. eleverne fra Hellested, Herfølge, St. Heddinge og Strøbyskolerne. Forældrene var inviteret med, og undervisningen foregik på Køge Gymnasium hvor godt 450 elever og forældre var mødt frem. Uddannelsesvejledningen i Køge Bugt har planlagt 8 store arrangementer hvor gårsdagens på Køge Gymnasium var det fjerde i rækken....

Open post

Ung til Ung – vejledning

Ung til Ung – vejledning UUV-ungeguider er et lille korps, der laver oplæg om uddannelsesvalg til elever og forældre i 8. klasse. At være ungeguide i UUV er “blot”, at kunne fortælle om sig selv og sin uddannelse. Ungeguider fortæller, hvorfor de har valgt den uddannelse de er i gang med, og hvordan de...

Scroll to top