Open post

Åbent hus arrangementer i Køge Bugt området 2020/21 (v.2)

Grundet Covid-19 er denne liste blot et udtryk for planlagte arrangementer. Hold øje med skolernes hjemmesider for aktuel information. Køge Køge Handelsskole www.khs.dk Ser tiden an grundet Covid-19 EUC Køge www.eucsj.dk 7. november   kl. 10-13 ZBC, Køge,   www.zbc.dk Besøgsdag       8. december bookes via hjemmesiden. 10. klasse Campus Køge www.10klassekoege.dk 13. januar kl. 19...

Open post

Traditionel Uddannelsesmessen går virtuelt

Corona-krisen har betydet, at mange arrangementer ikke kan afholdes som hidtil. Det gælder også uddannelsesmessen Tjek på Fremtiden. Den årlige messe erstattes af en messe i virtuel form som løber af stablen torsdag den 29.10. kl. 17 – 19. Som planlagt er det skoleudvalgsformand Mads Andersen fra Køge, der åbner messen Tjek på fremtiden...

Open post

Maj Rose Kristiansen ny leder af UUV

UNGECENTRUM/ UUV Køge: Ledelsen af UUV Køge blev fredag den 2.10.20 overdraget fra Mark Jensen til ny leder af UUV Mai Rose Kristiansen. Skolechef Søren Thorborg var forbi UNGECENTRUM og overværede overdragelsen af depechen i forbindelse med et ledelsesmøde fredag eftermiddag den 2.10.20. Dagen startede med en Skype-velkomst kl. 8,30 med kaffe og morgenbrød...

Open post

Kirstinedalsskolen lukker 14 dage

Kirstinedalsskolen lukker fra fredag den 2. oktober og frem til efter efterårsferien. Det sker som et led i at forhindre yderligere smitte med corona-virus.  Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune har besluttet at lukke Kirstinedalsskolen fra den 2. oktober og frem til efter efterårsferien. Det sker på grund af smittesituationen på skolen. I dagene...

Open post

Efterskolernes dag – sidste søndag i september er aflyst 

Efterskolerne har aflyst efterskolernes dag på søndag, grundet den aktuelle nationale situation med coronasmitte. Det er en landsdækkende beslutning fra Efterskoleforeningen. Beslutningen, som bunder i at beskytte de nuværende elevhold så godt som muligt mod eventuel smitte og dermed lukning af skolerne. Efterskolerne meddeler er ærgerlige over aflysningen, de havde glædet sig til at tage...

Open post

Beretning om indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse

Beretningen handler om indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse. Undersøgelsen er en tværgående forløbsundersøgelse, som har til formål at vurdere, om Beskæftigelsesministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets indsats for at sikre, at flest muligt udsatte unge gennemfører en uddannelse, har været tilfredsstillende. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: Har Beskæftigelsesministeriet sikret rammerne for...

Scroll to top