Open post

Nyt ekspertudvalg skal erhvervsrette 10. klasse

Hvordan kan 10. klasse i højere grad inspirere til og vise mulighederne i en erhvervsuddannelse? Det skal et nyt ekspertudvalg komme med anbefalinger til. Langt færre unge vælger i dag en erhvervsuddannelse efter 10. klasse. I år 2000 valgte 37 procent af 10. klasseeleverne at fortsætte på en erhvervsuddannelse, mens den andel var faldet...

Open post

Leder: Optagelse 5,0, 4,0 eller 2,0

I landets 9. klasser og 10. klasser har eleverne tilmeldt sig, hvad de gerne vil efter sommerferien og så er jagten på den sidste uddannelsesparathedsvurdering, de sidste standpunktskarakterer og ikke mindst karaktererne til afgangseksamen ellers sat ind for fulde sejl. Debatten om karakterer, test, eksamen og adgangskrav er taget til i Danmark de senere...

Open post

5 år efter erhvervsuddannelsesreformen…

Det går samlet set fremad med at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne, men der er et stykke vej til den nationale målsætning i Køge Bugt. Stevns Kommune er i mål, Solrøds skoler præsterer flotte tal, og det er især elever fra 10. klasse-skolerne, der i høj grad vælger en erhvervsuddannelse. Tilbage i...

Open post

KLAR TIL START har nedsat en udviklingsgruppe

En udviklingsgruppe er nedsat og sammensat af personer fra forskellige organisationer og virksomheder, der indgår i KLAR TIL START. UUV Køgt Bugt er også repræsenteret i denne gruppe af Kirsten Berg, vejleder, UUV Køge og Christel Jørgensen, souschef, UUV Køge Bugt. Dens arbejde forløber i projektperioden 2019-2021. Forløbet med udviklingsgruppen er via workshops i...

Open post

Produktionsskolerne skal fortsat anvendes frem til august 2019

Produktionsskolernes økonomi og muligheden for fortsat at benytte produktionsskoletilbud og erhvervsgrunduddannelse frem til opstart af den forberedende grunduddannelse (FGU) den 1. august 2019 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil informere kommunerne om FGU’ens betydning for produktionsskolerne samt gøre opmærksom på, at kommunerne frem til den 1. august 2019 fortsat kan benytte produktionsskoletilbud og egu....

Scroll to top