Ung til Ung-vejledning om valg af ungdomsuddannelse

En Ung til ung-aften for 8. klasseselever og deres forældre giver indblik i, hvordan det er at gå på forskellige ungdomsuddannelser, og hvilke fremtidsmuligheder uddannelserne åbner op for.

Så er Ung til Ung-sæsonen skudt i gang. Alle afholdte arrangementer har været meget vellykkede og velbesøgte. I november har Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV) haft 1.266 elever og deres forældre igennem 6 store Ung til Ung-arrangementer på områdets ungdomsuddannelser.
Der har været Ung til Ung-aftener på henholdsvis Greve Gymnasium, hos vores nye vært Roskilde Tekniske Skole, Køge Handelsskole, Køge Gymnasium og Solrød Gymnasium. Alle steder er der blevet taget rigtigt godt imod eleverne og deres forældre.

Hvad kan 8. klasses eleverne og deres forældre få ud af en sådan aften? Hvis du bøvler med spørgsmål som hvordan skal jeg vide, hvad jeg vil arbejde som 10 år? Hvordan skal jeg vælge en uddannelse, der giver mening for mig? Så kan en Ung til ung-aften være med til at pege på fremtidens muligheder og valg kan komme til at fremstå mindre uoverskuelige.

Dialogen Ung til Ung er frisk og fra unge, der for ikke så lang tid siden selv skulle træffe et uddannelsesvalg.

På en ung til ung-aften fortæller unge fra forskellige ungdomsuddannelser om deres overvejelser, da de skulle vælge uddannelse. De unge vil bl.a. fortælle om:

 • Hvad og hvem, der påvirkede deres valg af uddannelse
 • Hvordan det er at gå på deres uddannelsessted
 • Hvad der er særligt godt og særligt svært på deres uddannelse
 • Hvilke fremtidsdrømme har de
 • Hvordan det sociale og faglige indhold fungerer på deres ungdomsuddannelse

Alle folkeskoleelever fra 8. klasse - og deres forældre - i Køge Bugt bliver i løbet af efteråret informeret af deres uddannelsesvejleder, om hvornår og hvor de skal deltage i Ung til ung-aften. Arrangementet er nemlig obligatorisk, fordi det er en del af elevernes uddannelse og job-undervisning og den afvikles som omlagt undervisning, sidst på eftermiddagen, så unge lærlinge fra erhvervsuddannelserne kan deltage.

I løbet af aftenen deltager alle i en runde om erhvervsuddannelse og i en runde om gymnasial uddannelse. Mellem de to runder er der en pause hvor vejledere fra UUV og ungeguiderne/-rollemodellerne tilbyder en uformel snak og besvare spørgsmål, som ikke er stillet i plenum.

På aftenen deltager ungeguider fra de gymnasiale uddannelser: STX, HTX, HHX og fra de forskellige erhvervsuddannelser. UUV har samlet et korps på 50 lokale Ungeguiderne, som er blevet ”klædt på” til at sætte ord på deres overvejelser om uddannelsesvalg og uddannelseserfaringer.

Margrethe Tovgaard der er afdelingsleder i UUV understreger i sin velkomst, at det at vælge uddannelse kan virke som kæmpe stort og afgørende. Noget der kan gøre dette valg forvirrende og svært, er at man fx kan føle sig presset af venner og forældres forventninger til en, og af at man i medierne ofte hører, at det er vigtigt at vælge rigtigt… og allerhelst første gang! Man risikerer, at man ender med at træffe et valg, som man ikke kan se sig selv i.

Derfor er det vigtigt at slå koldt vand i blodet, pointerer Margrethe Tovgaard, et velovervejet valg er et led i en proces, og at træffe store valg er noget man skal øve sig i. En valgproces forudsætter, at man arbejder sig igennem forskellige trin. Første trin er aktivt at undersøge ens (uddannelses)muligheder, dernæst skal man sparre med andre om ens overvejelser (fx med en mor/vejleder/lærer), om hvad var fordele og ulemper ved disse muligheder -  hvad tiltaler mig fx ved en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, og hvad tiltaler mig ikke? Tredje trin er at overveje hvem er jeg? Hvad er mine kompetencer? Hvordan passer de til konkrete uddannelser jeg overvejer? Og til sidst hvordan er de pågældende uddannelser sammensat? Hvilke konkrete jobmuligheder giver de? Hvordan med videreuddannelse? Hvordan passer de til mig som person?

Det er en god ide at se alle de forskellige vejledningsaktiviteter som UUV tilbyder, som led i din dannelse af almen viden om dine job- og uddannelsesmuligheder (herunder en Ung til Ung-aften). På baggrund af denne viden – fx om hvordan man bliver SOSU-assistent eller revisor, og hvad jobbene indebærer, ved du, hvad det er du vælger fra, når du vælger en uddannelse frem for en anden. Og i denne proces opdager du måske, hvad der netop er det rigtige valg for dig.

Elever og forældrene kan bruge en Ung til Ung-aften til at lade sig inspirere og overraske i deres undersøgelse af uddannelsesmuligheder, både i forhold til fremtidige uddannelsesplanlægning og i forhold til, hvilke to ungdomsuddannelser man vil ud og besøge på introkurserne i foråret. En Ung til Ung-aften er tilrettelagt for at inspirere unge til deres endelige uddannelsesvalg efter 9. klasse.

UUV ser frem til de to sidste Ung til Ung-aftener, der afvikles i januar 2019 - på henholdsvis Solrød Gymnasium den 14. januar 2019 og på Køge Gymnasium den 17. januar 2019.

For flere informationer, kontakt:
Margrethe Tovgaard
Afdelingsleder, UUV Køge Bugt
Ungdommens UddannelsesVejledning
Greve - Køge - Solrød - Stevns
T: 5667 2637 , M: 2879 2769
E-mail: [email protected] 
Sekretariat: Ølby center 53, 1. sal, 4600 Køge
Sikkerpost: [email protected]

Faktabox om UUV’s Ung til Ung-aftener:

Alle folkeskoleelever i 8. klasse i kommunerne Greve, Køge, Solrød og Stevns deltager i en Ung til Ung aften hvor forældrene inviteres med. Aftenerne afvikles og planlægges af UUV som omlagt undervisningen med afkrydsning ved indgangen.

En aften indeholder:

 1. Velkomst og gode råd med på uddannelsesvejen ved UUV
 2. Møde med Unge til Ung fra erhvervsuddannelserne
 3. Pause og mulighed for dialog med unge rollemodeller og UUV’s vejledere
 4. Møde med Ung til Ung fra de gymnasiale uddannelser.

UUV’s Ung til Ung-aftener i november 2018 og januar 2019
Fra november begynder de 8 store Ung til Ung-aftener, hvor alle elever og forældre i 8. klasse præsenteres for unge rollemodeller fra erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

Ung til Ung-aftenerne er blevet / bliver afholdt de følgende steder (for de nævnte skoler i Køge Bugt):

  • 6. november, 2018 - på Greve Gymnasium (Arena, Mosede, Damager, Strandskolen)
  • 8. november, 2018 - på Roskilde Tekniske skole (Borup, Tune, Karlslunde, Havdrup)
  • 13. november, 2018 - på Køge Handelsskole (Asgård, Hastrup, Skovbo, Søndre)
  • 14. november, 2018 - på Greve Gymnasium (Greve Privatskole, Hedely, Holmeager, Krogård)
  • 19. november, 2018 - på Køge Gymnasium (Kirstine, Ejby og Erhvervsklassen, i Solrød, Hother, Herfølge, Hellested)
  • 22. november, 2018 - på Solrød Gymnasium (Uglegård, Munkekær, Højelse)
  • 14. januar, 2019 - på Solrød Gymnasium (Uglegård, Munkekær, Sct. Nicolai)
  • 17. januar, 2019 - på Køge Gymnasium (Holmebæk, Strøby, Vemmedrup, St. Heddinge, Ellemarken)

 

At møde unge rollemodeller er altid godt og giver inspiration til eget uddannelsesvalg. Aftenerne afholdes som omlagt undervisning.

 

Scroll to top