Ultimo December

Business as usual

Med stillingsopslag af institutionslederstillingen for FGU (Den nye Forberedende GrundUddannelse) i det nordlige område af Køge Bugt, der dækker: Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre og i det syd-vestlige område af Køge Bugt dækkende: Ringsted, Sorø, Faxe, Stevns og Køge er den nye verden ved at tage form.
I vejledningsverden ser vi frem til den nye FGU-uddannelse med de tre spor: Almen-, produktions- og erhvervsgrunduddannelse, der med tilbud om ordblindeundervisning, SPS (Special pædagogisk støtte) og et spændende undervisningsmiljø helt sikkert bliver en god uddannelsesvej for mange unge.
Samtidig med at vi siger goddag til det nye, skal der fortsat målgruppevurderes til Produktionsskole og KUU (Den Kombinerede Ungdomsuddannelse). KUU’en starte nyt hold den 14.1.2019.
Kommunerne i Køge Bugt er i gang med at forberede den nye Kommunale UngeIndsats (KUI), som skal være klar til den 1.8.2019.

Læs Ultimo her: Ultimo December

Scroll to top