Trepartsaftale om lønkompensation dækker nu også lærlinge og elever

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en aftale, der sikrer, at arbejdsgiverne også kan få lønkompensation for lærlinge og elever. Det sker for at undgå fyringer som følge af corona-udbruddet.

Den 15. marts indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale, der giver en hjælpende hånd til de medarbejdere, som er i fare for at miste deres job på grund af udbruddet af coronavirus. Ny delaftale skal hjælpe lærlinge og elever, der nu også omfattes.

Regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er blevet enige om, at staten dækker 90 procent af lønnen til lærlinge og elever omfattet af aftalen, mens arbejdsgiverne finansierer resten. Aftalen gælder virksomheder, der efter corona-udbruddet står over for afskedigelser af mindst 30 procent af deres medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere.

”Corona-udbruddet betyder usikre tider for alle danskere, men det er særlig hårdt, hvis sundhedsfaren også følges af en fyreseddel. Derfor er det helt afgørende, at vi gør alt hvad vi kan, for at holde hånden under arbejdsmarkedet. Det gjorde vi med den første trepartsaftale, og det gør vi nu med den nye aftale, der også dækker lærlinge og elever. Det er jeg rigtig godt tilfreds med,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det skønnes, at aftalen medfører udgifter for staten i omegnen af 120 millioner kroner.

Læs mere her

 

Scroll to top