De unge søger ungdomsuddannelser ligesom sidste år

Nye tal viser, at der stort set ikke er ændringer i de unges søgning til ungdomsuddannelser sammenlignet med sidste år. Elever i 9. og 10. klasse har netop sat kryds ved den ungdomsuddannelse, de ønsker at begynde på efter sommerferien.

De gymnasiale uddannelser er fortsat de unges foretrukne ungdomsuddannelse. 72 procent af de elever, der forlader folkeskolen, har søgt om at begynde på en gymnasial uddannelse til august. Af dem ønsker 58,4 procent stx, mens 20,6 har søgt hhx, 10 procent har søgt htx, og 11 procent har søgt en hf. Hf har de seneste tre år oplevet en stigning i ansøgninger.

Hver femte elev har søgt en erhvervsuddannelser. Det er samme andel som i 2019. Andelen, der ønsker at tage deres erhvervsuddannelse med eux er også uændret.

Som de tidligere år er der stor forskel på, hvor populære erhvervsuddannelserne er fra kommune til kommune. I de nordjyske kommuner er søgefrekvensen for mange kommuner over 25 procent, mens den i flere af de nordsjællandske kommuner er under 10 procent.

Næsten halvdelen af eleverne i 9. klasse (48 procent) ønsker et år i 10. klasse, inden de skal videre på en ungdomsuddannelse. Det er en stigning på 1 procentpoint siden sidste år.

Læs mere her

 

Scroll to top