Sæt retning for uddannelse og karriere

Året er skudt godt i gang, og mange unge skal til at vælge deres ungdomsuddannelse. Luften summede med spørgsmål og gode råd, da Køge Handelsskole åbnede dørene til Åbent hus for nysgerrige unge og deres forældre.

Køge Handelsskoles direktør, Tim Christensen, bød onsdag aften velkommen til mange forventningsfulde besøgende, der var mødt op for at høre om de tre uddannelsesveje - Køge Handelsgymnasium, EUX Business og EUD Business til Åbent hus på Uddannelsesvej 20.
Tim Christensen indledte aftenen med at opfordre de unge til at vælge uddannelse ud fra deres egne drømme og interesser – og opfordrede dem til at være nysgerrige på de mange muligheder.

Efter velkomsten fortalte Henrik Flyge, uddannelsesrektor for HHX, kort om den gymnasiale uddannelse på Køge Handelsgymnasium, og bagefter gav uddannelseschef på EUX og EUD Business, Hans Severinsen, ligeledes en kort intro til to ungdomsuddannelser – nemlig erhvervsuddannelsen EUD Business og den erhvervsfaglige studentereksamen EUX Business.  Bagefter spredte de besøgende sig ud i skolens lokaler, hvor det var muligt at få uddybende information fra elever og lærere om de tre ungdomsuddannelser.

Udlandsophold og iværksætteri populært
Skolens cafeområde var i aftenens anledning omdannet til et stort samtalerum, hvor de unge og deres forældre kunne få en snak med både elever, lærere og studievejledere. Nogle af de andre emner, der tiltræk stor opmærksomhed var de muligheder for udlandsophold undervejs i ungdomsuddannelsen fx med Erasmus+ gennem Vet Mobility Charter, det kreative miljø for innovation og iværksætteri samt studielivet på Køge Handelsskole og i CAMPUS Køge.

Ansøgningsfristen for valg af ungdomsuddannelse er først den 1. marts 2019, så de unge har stadig lidt tid til at tænke over deres valg af ungdomsuddannelse.

Scroll to top