UU DANMARK – Godt nytår

Folketingsvalget tiltrækker sig naturligt stor opmærksomhed når vi ser ind i 2019, men inden vi når så langt, er der en række aftaler og initiativer, som har stor betydning for vores unge mennesker.

Lad mig dog starte med at se tilbage på slutningen af 2018, hvor især 2 politiske aftaler gav anledning til optimisme på de unges vegne. For det første aftalen ”Mod på livet – vejen til uddannelse og Job”, som giver et markant løft til vejledningen af de unge på ungdomsuddannelserne og alle andre unge, som overvejer en videregående uddannelse. Stort tillykke til vores gode og dygtige vejlederkollegaer i Studievalg Danmark.

For det andet aftalen ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til Fremtiden”, hvor vejledningen af de unge i grundskolen og en god overgang til ungdomsuddannelserne virkelig er sat på dagsordenen. UU DANMARKS aftryk i aftalen er til at få øje på og vi ser optimistisk og positivt på mulighederne for at blive en del af de udvalg, som skal komme med anbefalinger til, hvordan aftalens intentioner kan omsættes til praksis.

Vejledning til fremtidens fremtid
I løbet af januar måned vil den tænketank som UU DANMARK har taget initiativ til komme med sit udspil og anbefalinger til fremtidens professionelle uddannelsesvejledning. Vejledningen har et enormt potentiale i det moderne samfund, hvor det er en udfordring overhovedet at forestille sig fremtiden og dermed også at formulere strategier i forhold til den. Ligeledes har vejledningen et enormt potentiale i, at arbejde langt mere proaktivt for at skabe større social mobilitet i samfundet.

Tænketankens udspil og anbefalinger vil være et markant bidrag ind i de ekspertgrupper, som skal i gang med at arbejde, men vigtigst af alt, så er målsætningen, at anbefalingerne bliver en del af det nye regeringsgrundlag, som skal skrives senest til sommer.

KUI og FGU
Velkommen til de nye forkortelser i klassen. Den forberedende grunduddannelse (FGU) og de kommunale ungeindsatser (KUI) er ved at tage form rundt omkring i landet. Med etablering af FGU får det forberedende område en selvstændig institutionsform og et selvstændigt uddannelsesområde, der kan medvirke til en styrket professionalisering centreret omkring målgruppen og med udelt dedikeret ledelsesmæssig opmærksomhed.

Én af forudsætningerne for at FGU bliver en succes er, at kommunerne etablerer de nye kommunale ungeindsatser (KUI) med samme blik for professionalisering og dedikeret ledelsesmæssig opmærksomhed. Den professionelle vejledning bør være det helt naturlige omdrejningspunkt, da den består af professionelle og diplomuddannede vejledere med en dyb indsigt i de unge og hele uddannelsesområdet.

UU-centrene har de seneste 11 år har håndteret samarbejdet med og målgruppevurderingerne til det forberedende område. Resultaterne står lysende klart; vi har danmarksrekord i antal unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse. Den professionalisme og ekspertise, som er skabt i landets UU-centre er det helt afgørende at kommunerne tager et dedikeret ansvar for at videreføre. Ikke kun til det forberedende område, men til alle unge og deres forældre. Med de 2 politiske aftaler i slutningen af 2018 er der sendt en klart signal fra Folketinget: Det handler om mod, viden og personlige valg, når de unge ser frem mod et liv med uddannelse og job og den målsætning skal vejledningen give et markant bidrag til.

Anders Ladegaard,
Formand, UU DANMARK

Scroll to top