Fastholdelse og Fællesskab – det er nemmere at forlade en uddannelse end et fællesskab (Invitation til konference)

Invitation til afsluttende konference for projektet ”Fastholdelse og Fællesskab – det er nemmere at forlade en uddannelse end et fællesskab”. Onsdag d. 24.1. 2019 i CAMPUS Køge

UUV Køge Bugt inviterer i samarbejde med Køge Handelsskole, EUCsj og ZBC til konference for at dele erfaringer og anbefalinger fra de sidste to års arbejde i regionsprojektet med fællesskab og fastholdelse, samt inspirere interesserede med ny forskning.

I regionsprojektet har UUV Køge Bugt undervist alle erhvervsuddannelsernes GF1 hold i 2017 og 2018 med fokus trivsel, fællesskab og livsmestring. Dertil har undervisere og ledere mødt nyeste forskning inden for fastholdelse, fællesskab, motivation for valg og mestring af egen tilværelse.
Konklusionen er klar: Samarbejdet har virket. Frafaldet på GF1 holdene har været lavt.

Ny viden og inspiration til at understøtte trivsel på uddannelserne
Partnerne vil på konferencen fortælle om projektet og samarbejdets erfaringer. Dertil har partnerne inviteret ekstern lektor ved DPU, Aarhus Universitet Helle Rabøl Hansen til at facilitere dagen og give seneste forskning i positive fællesskaber og mobbefrie miljøer. Hun suppleres af Annette Riisager, Viceforstander på Greve Produktionsskole, som supplerer med praksis om hvordan vi med fællesskab kan bidrage til bedre trivsel på uddannelser og arbejdspladser.

ERASMUS+ International inspiration som giver deltagere en fælles referenceramme
Dagen byder ligeledes på erfaringer fra ERASMUS+, hvor undervisere og ledere har indsamlet viden inden for erhvervsuddannelser, erhvervssamarbejde og trivsel fra Holland, England, Finland og Norge for i endnu højere grad at sikre at unge gennemfører en uddannelse.

Program:

  • 12:00-12:30 – Ankomst og frokost
  • 12:30-13:00 – Velkomst og præsentation af projektets erfaringer, v. projektleder og Souschef i UUV Køge Bugt, Christel Jørgensen, herunder med inputs fra undervisere og vejledere
  • 13:00-13:15 – Erasmus + - Hvilke internationale erfaringer kan vi hente hjem for at understøtte bedre trivsel, fastholdelse og gennemførsel på ungdomsuddannelser?
  • 13:15-14:00 – Positive fællesskaber og mobbefrie miljøer, v. Helle Rabøl Hansen ph.d. og ekstern lektor på DPU, Aarhus Universitet
  • 14:00-14:20 – Pause, kaffe og kage
  • 14:20-15:20 – Hvordan arbejder man i praksis med fællesskabende didaktik på Produktionsskolen? Hvordan udmøntes intentionerne om at skabe et mobberesistent læringsmiljø i hverdagen? V. Annette Riisager, Viceforstander på Greve Produktionsskole.
  • 15:20-15:30 – Afrunding og tak for i dag

Praktisk:
Arrangementet foregår hos ZBC i Multihallen, Campusbuen 40, CAMPUS Køge. Der vil være kaffe og kage i pausen.
Tilmelding via Safeticket: https://campus-koege.safeticket.dk/events/48120-Fastholdelse_og_Faellesskab_-_afsluttende_konference_for_Regionsprojekt/

Pressen er velkommen:
Onsdag d. 24. januar fra kl. 12:00-15:30, ZBC i Multihallen, Campusbuen 40, CAMPUS Køge

Info om projektet Fastholdelse og Fællesskab:
Projektet er støttet af Region Sjælland og Vækstforum Sjælland med tilskud et på 1.091.650,00 kr. over en 2-årig periode frem til foråret 2019.
Målet med projektet er, gennem metoder, konkrete redskaber og aktiviteter, at kunne identificere unge på GF1 som er i risiko for at falde fra deres uddannelse. Det er ligeledes et mål at skabe fællesskaber blandt eleverne og dermed bidrage til den gode trivsel, der kan være med til at sikre at flere fastholdes i deres uddannelse. Dette skal også ske gennem en forebyggende indsats og en klar handlingsplan for de unge på GF1.

Læs mere her.

Kontakt:
Christel Jørgensen, projektleder og Souschef, UUV Køge Bugt
Telefon: 28792764/ e-mail: [email protected]

Fie Illum Jessen, Campus-koordinator CAMPUS Køge
Telefon: 29317680/ e-mail: [email protected]

Scroll to top