Aftenskole i folkeskolen?

Der var omlagt undervisning for 8. klasses eleverne fra Uglegårdskolen, og Munkekærskolen i Solrød og Sct. Nicolai skolen i Køge. Undervisningstid fra om dagen var flyttet til om aftenen. Eleverne mødte op på Solrød Gymnasium til et møde med UUV’s Ungeguider fra ungdomsuddannelserne kl. 18 i går aftes.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) har gennem årene bygget en god model op, så alle elever på 8. årgang møder rollemodeller fra ungdomsuddannelserne, der fortæller om deres uddannelsesvalg og hvordan det er at tage netop den uddannelse, de er i gang med.

Det er undervisning i Folkeskolens timeløse § 7 emnefag om Uddannelse og Job, der er flyttet fra dagtimerne til om aften. Eleverne er velkomne til at tage deres forældre med, og der er i gennemsnit 1,7 forældre med pr. elev. UUV vægter forældredeltagelse højt, da ikke mindst forældrene har betydning for eleverne valg.

Afdelingsleder Margrethe Tovgaard (UUV) byder velkommen til en aften med Ungeguider.

Solrød Gymnasiums sal var flydt med elever og forældre fra skolernes 8. årgang.

Ungeguiderne på slap linje i mindre grupper, hvor de fortæller om deres uddannelsesvalg og deres uddannelse.

Når undervisningen er forlagt til aftentimerne skyldes det, at det i dagtimerne har vist sig svært at få unge fra erhvervsuddannelserne til at stille op og fortælle om netop deres uddannelsesvalg, da de ofte har svært ved som lærlinge at afbryde deres arbejder. Med aftenmodellen stiller unge uddannelsesguider op fra både de forskellige gymnasiale retninger som unge der er i gang med en erhvervsuddannelse. De unge Uddannelsesguider er på forhånd klædt på til at stille op, gennem et introduktionsforløb, som UUV gennemføre for deres 50 unge rollemodeller.

Aftenen i går begyndte med et fællesoplæg fra afdelingsleder Margrethe Tovgaard, som gav gode råd og instruktiv vejledning til elever og forældre om det at vælge. Herefter blev eleverne og forældrene i mindre grupper, præsenteret for Ungeguiderne med UUV vejlederne Rikke Gram, Pernille Knoop og Allan Vesterskov som moderatorer.

Det blev en aften hvor eleverne og forældrene hørte om de forskellige ungdomsuddannelser fra ”hestens egen mule”, og de blev med smil, alvor og gode historier ført ind i både det faglige og det kulturelle miljø på de kommende ungdomsuddannelser.

På torsdag den 17.1.2019 kl. 18 afholdes det sidste af 8 store Ungdomsuddannelsesvalgsaftener på Køge Gymnasium for 8. årgang fra Holmebækskolen, Vemmedrupskolen og Ellemarkskolen fra Køge og Strøbyskolen og St. Heddinge Skole fra Stevns. UUV kan tilfreds konstatere, at både elever og forældre møder frem til den omlagte undervisning og udtrykke stor tilfredshed med konceptet der faktisk er en slags aftenskole for folkeskolen.

 

UUV’s uddannelsesaften med Ungeguider

Program:

Kl. 17.00: Uddannelsesguiderne og vejlederne ankommer, vejledere og guider aftaler aftenens forløb samt spiser en sandwich

Kl. 18.00: Forældre og elever fra hhv. Uglegårdsskolen (Solrød), Munkekær (Solrød) og Sct. Nicolai skole (Køge) ankommer.

Velkomst og åbningstale ved vejleder og Margrethe

Kl. 18.15 – 19.00: 1. runde
Kl. 19.00 – 19.30: Pause
kl. 19.30 - 20.15: 2. runde

Ung til Ung, formål:

  • At introducere de unge og deres forældre til uddannelser, som de ikke har den store forhåndsviden om
  • At give de unge mulighed for at spejle sig i unge, som er i gang med en ungdomsuddannelse
  • At give de unge og deres forældre indblik i, hvad det vil sige at være uddannelsesparat – i et ungeperspektiv
  • At kvalificere uddannelsesvalget, så flest muligt vælger rigtigt første gang
  • At forberede elevernes to muligheder for valg af introkursus, som vælges umiddelbart efter dette arrangement.

Ung til Ung, indhold:

Aftenarrangementet ligger efter Tjek på Fremtiden, som er en mere regulær uddannelsesmesse, hvor også 10. klasse, efterskoler og diverse videreuddannelser er repræsenteret.

Ung til Ung er et enkelt element i hele vejledningspaletten, under Uddannelse og Job og er omlagt undervisning.

Aftenen går ud på at høre oplæg fra unge, der allerede er i gang. Vi hører de unges subjektive oplevelse af at være i uddannelse.

De unge fortæller bl.a. om:

  • Hvorfor de har valgt den uddannelse
  • Hvad det vil sige at være uddannelsesparat til den uddannelse
  • Hvad de gerne vil bruge uddannelsen til
  • Hvordan det er at gå på uddannelsen, både fagligt og socialt

Flere informationer:
Afdelingsleder, UUV Køge Bugt
Ungdommens UddannelsesVejledning
Greve - Køge - Solrød - Stevns
Sekretariat: Ølby center 53, 1. sal, 4600 Køge
T: 5667 2637 , M: 2879 2769
Mail: [email protected]
Web: www.uuv.dk
Fællespost: [email protected]

Scroll to top