På vej mod FGU

Den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), der pr. 1.8.2019 skal erstatte produktionsskoler, EGU, KUU og AVU/VUC er allerede nu interessant for mange elever i grundskolen, som deres mulige valg.

Ikke mindst for elever fra specialskoler og -klasser er den nye FGU uddannelse interessant. UUV har derfor taget initiativ til, at uddannelsen blev bredt ud for UUV’s vejledere, der arbejder med elever på specialskoler og -klasser. I går – tirsdag den 15.1.2019 – tog forstander Elisabeth Dolmer på produktionsskolen Klemmenstrupgaard imod gruppen af vejledere, og præsenterede mulighederne som FGU kan tilbyde.

På mødet, der fandt sted på Produktionsskolen Klemmenstrupgaard, var der en god dialog mellem Elisabeth Dolmer og UUV’s vejledergruppe om tilbud, målgruppe og muligheder

FGU består af tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse.

Udgangspunktet for almen grunduddannelse er undervisning i almene fag for eksempel dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag, som vi i dag kender det fra især VUC. De almene fag skal være tilrettelagt på en praksisrettet måde. Sporet henvender sig primært til unge, der ønsker at kvalificere sig til en erhvervsuddannelse eller hf.

Udgangspunktet for produktionsgrunduddannelsen er værkstedsundervisning, som vi i dag kender det fra især produktionsskolerne. Sporet henvender sig primært til unge, som har en praktisk læringstilgang. Formålet for sporet er senere overgang til en erhvervsuddannelse eller ufaglært beskæftigelse på et kvalificeret grundlag.

Udgangspunktet for erhvervsgrunduddannelsen er aftalebaseret praktik. Sporet henvender sig primært til unge, der ønsker beskæftigelse og eventuelt at fortsætte i en erhvervsuddannelse. Egu i sin nuværende form videreføres i alt væsentligt i FGU, herunder med virksomhedspraktik på baggrund af en praktikaftale, der fastsætter elevens løn- og arbejdsforhold. Hvis eleven på tilfredsstillende vis gennemfører hele sporet i erhvervsgrunduddannelsen med afsluttende evaluering, giver dette adgang til dimittendrettigheder på samme måde som for egu i dag.

Scroll to top