Vil du skrive, læse og stave dansk bedre?

Køge Handelsskole tilbyder gratis FVU (forberedende voksenundervisning) undervisning til unge og voksne over 18 år, der gerne vil blive bedre til at læse, skrive og stave. Som noget nyt inddrages mere IT i undervisningen.

”På Køge Handelsskole kan alle over 18 år få gratis hjælp til at lære at skrive, stave og læse dansk.  Der er løbende opstart på vores hold, og vi har masser af erfaring i at løfte voksnes basale danskfærdigheder,” siger Mette Koch, der er leder og koordinator på FVU (forberedende voksenundervisning) og OBU (ordblindeundervisning) på Køge Handelsskole.
”Gennem undervisning i FVU har vi erfaret, at kursisterne også har efterlyst viden om forskellige slags it-tematikker som digital borger i Danmark. Det vil vi i forløbet, der begynder 10. august, integrere i undervisningen. Vi kommer rundt om selvbetjeningssystemer som borger.dk og Nem-ID - og vi kigger på, hvordan de sociale medier virker basalt fx Facebook, Messenger og Skype. Det virker naturligt at lægge det ind i FVU – det handler om at få alle med – og med på den digitale udvikling,” siger Mette Koch.

Kom med på vognen
”Vi hjælper deltagerne med at blive bedre til at skrive og læse dansk, som de bruger i deres dagligdag. Deltagerne lærer at benytte programmet Word på begynderniveau og at skrive, sende og besvare mails, samt at søge på nettet. Deltagerne på det kommende FVU kursus skriver fx breve, huskesedler og meget andet på computeren, og de lærer den grammatik, de har brug for i hverdagen. På Køge Handelsskole anvender vi computer i en stor del af undervisningen, og deltagerne får mange tips til hjælpemidler, der kan lette hverdagen med at skrive og læse. Undervisningen foregår i lyse lokaler med max 15 deltagere på holdet.

Hvis du interesseret i at deltage, skal du til en kort test der foregår via pc, med et efterfølgende kort interview. Det tager ca. 20 minutter i alt. Denne test fortæller os hvilket niveau du er på, så du bliver korrekt indplaceret på holdet.

På FVU det gratis at deltage. Undervisningen foregår hver fredag kl 8.30-12.45  fra den 10. august til den 12. oktober. Der er tilmelding hos mig på tlf: 2232 1340 eller mail: [email protected] senest 3. august,” siger Mette Koch.

Køge Handelsskole har flere tilbud med forberedende voksenundervisning (FVU) både om dagen og om aftenen, herunder FVU læsning, FVU matematik, samt ordblindeundervisning. Virksomheder tilbydes individuelle forløb til at efteruddanne medarbejdere i basale læse-skrivefærdigheder FVU (læsning og matematik). Her er det muligt at søge SVU, så efteruddannelse af medarbejderne er omkostningsfrit for virksomheden.

For yderligere information kontakt Mette Koch på tlf. 2232 1340 eller mail: [email protected].

Scroll to top