Test dig selv

Vi har i maj afsluttet projekt Test-dig-selv, der har givet 14 uddannelsesparate elever fra 8. årgang mulighed for at teste sig selv i forhold til en uddannelse i industrien.

Projektet har bestået af 3 trin:

Trin 1: Opstart den 26. februar på EUC Sjælland hvor projekt, muligheder, uddannelse og videreuddannelse på Erhvervsakademi Sjælland blev præsenteret for elever og forældre, der alle var mødt frem.

Trin 2: Individuelt tilrettelagt branchepraktikforløb i samarbejde med lokale industrivirksomheder (Herfølge Kleinsmedie, CKJ. Steel A/S, Dana Lim A/S og J.V.R. industri A/S Greve). Eleverne har været i praktik 1 – 5 dage efter individual aftale. UUV vejleder Martin Larsen har tilrettelagt praktikforløbene og forestået aftalerne.

Trin 3: En opsamling og evaluering med de deltagende elever tirsdag den 8. maj (flyttet fra planlagt dato grundet konfirmation) på UUV’s center hvor Martin Larsen samlede op på erfaringer, oplevelser, undren og spørgsmål sammen med elevgruppen over et hyggeligt måltid mad.

Fra nogle elevudtalelser Martin har fanget:

 • En smed skal have styr på tingene og holde hovedet koldt
 • Sammenhold – Vi laver sjov med hinanden her på stedet
 • Man kan som smed få lov til at specialisere sig og følge sine interesser
 • Her på virksomheden er vi alle lige. Vi har brug for hinanden
 • Man har mange forskellige opgaver og kommer også ud til kunder
 • Man tager godt mod lærlinge og tager hensyn til de ikke ved så meget (om faget)
 • Der er frokostordning på arbejdspladsen – Så man skal ikke have madpakke med
 • Hende jeg skulle følge i praktikken var glad for at møde mig og lod mig prøve en masse ting. Hun sagde hun håbede jeg ville uddanne mig som industritekniker.
 • Vi fik en trøje med hjem derfra. Det er sjovt at komme i skole i den efter praktikken

Eleverne blev også spurgt om hvilke tanker de havde gjort sig i forbindelse med projekt ”Test dig Selv”? Her et udpluk af svarene:

 • Nu når jeg har prøvet hvad uddannelsen vil sige, vil jeg ikke have en gymnasial uddannelse.
 • Min mor har altid sagt jeg skulle på gymnasiet. Hun vidste ikke at man kunne tjene så mange penge som smed. Nu siger hun jeg selv bestemmer.
 • Jeg overvejer en EUX, men jeg gider ikke læse så meget – så det ender nok med en EUD. Jeg vil gerne være plastmager.
 • Jeg vil gerne med på ’TEST dig selv’ igen.
 • Vælg en uddannelse som interesserer dig – ellers ender du med at kede dig.

Det er UUV der har igangsat projekt Test dig Selv i samarbejde med EUC Sjælland og lokale industrivirksomheder og organisationer. Projektet løber frem til sommeren 2019 og vil i næste skoleår blive tilbudt 9. årgang i Køge Bugt. Vi følger de deltagende elever, for at se, om projektet betyder et ændret uddannelsesvalgsmønster for gruppen.

UUV har sat fokus på gruppen af uddannelsesparate elever, for at nå målet om, at 25% af afgangseleverne i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse.

Stor tak til de samarbejdende virksomheder, EUC Sjælland, organisationer og de deltagende elever. Jeg håber, at vi får sat projektet i søen på den anden side af sommerferien med elever fra 9. årgang.

Mark Jensen

UUV

Flere informationer: www.uuv.dk/testdigselv

Scroll to top