Vejledere spillede Parathedsspil

Ved Dialogforums møde onsdag d. 25. oktober på Greve Videncenter havde UUV sat fokus på de unge i grundskolen, deres overgange til ungdomsuddannelserne og parathedsvurderinger. UUV’s ”Klar parat..” spil, der bringer alle omkring parathedsvurderingens facetter blev bragt i spil mellem vejledere fra de forskellige uddannelser og gav en god debat og dialog over uddannelsesgrænserene.

Alle medlemmer i Dialogforum er aftagere af de unge fra grundskolen i Køge Bugt området og nye opgaver og begreber er indført og derfor fulgte vi op på det nyeste og fortalte om arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingerne, men der var også afsat tid til, at vejlederne og ledere fik lejlighed til at arbejde selv med begreberne og vurdere om de unge ud fra de faglige, sociale og personlige kompetencer var uddannelsesparate. Dialogværktøjet ”Klar, parat..” fik sat gang i diskussionerne og fik udvidet vores forståelse og kendskab til hinanden og de verdener, vi arbejder i.

Der blev både delt erfaringer om de unge, som vejledere fra skole overdrager til ungdomsuddannelserne og de dilemmaer, som opstår i arbejdet med parathedsvurderingerne og de erfaringer, som ungdomsuddannelserne har om de unge, som de modtager og der blev diskuteret livligt i forsøget på at forstå hinanden. Stor tak til både oplægsholdere og de engagerede deltagere.

Maj-Britt Wille, UUVvejleder

    

Formål for Dialogforum:

Dialogforum er et netværksmøde med det overordnede formål at opnå grundlæggende kendskab til de forskellige organisationer, arbejdsområder og arbejdsmetoder. Vi vil gennem disse møder fortsætte udviklingen af vores samarbejde omkring de unge og dermed yde den bedst mulige vejledning, således at flest mulige gennemfører en ungdomsuddannelse.
Program for dagen: Se programmet her
Oplæg af Margrethe Tovegaard: se oplæg her
UPV 2017: se PDF: filen her

Link til UUV’s Uddannelsesparathedsspil der kan købes hos UUV: https://www.uuv.dk/statstikker-fra-uuv/uddannelse-og-job-undervisning/klar-parat-et-spil-om-uddannelsesparathed/

Scroll to top