HÅNDVÆRKSRÅDET SKRIVER HISTORIE!

I går den 25. oktober 2017 skiftede Håndværksrådet officielt navn til SMVdanmark. Her kan du læse hvorfor.

Ane Buch, adm. direktør i SMVdanmark. Foto: John Ehbrecht.

Håndværksrådet har skiftet navn!
Lige siden 1879, hvor Håndværksrådet blev etableret, har vi kæmpet for at fremme de små og mellemstore virksomheders erhvervspolitiske vilkår og rammebetingelser i Danmark – og det med stor succes!

De sejre, vi har opnået, gavner ikke bare vores brancheorganisationer, tværfaglige organisationer og dermed vores ca. 18.000 medlemsvirksomheder. Det er sejre, som alle SMV-virksomheder nyder godt af – og det vil sige over 90 pct. af de danske erhvervsvirksomheder.

SMVdanmark har en klar vision
Vores navneskifte er et direkte resultat af en omfattende strategiproces, Håndværksrådet har været igennem. Både vores nye strategi og selve navneskiftet til SMVdanmark er en erkendelse af, at vi både kan og vil favne meget bredere. Vi vil kæmpe for stadig flere typer af virksomheder i flere brancher, og SMVdanmark skal slet og ret være den eneste hovederhvervsorganisation, der alene varetager danske SMV-virksomheders erhvervspolitiske interesser.

Med SMVdanmark bygger vi videre på det bedste fra Håndværksrådet. Vi viderefører det i en hovederhvervsorganisation, som er gearet til at favne den lange række nye brancher og virksomheder, der bl.a. er opstået som en naturlig del af den samfundsmæssige og teknologiske udvikling samt den generelle globalisering.

SMVdanmark arbejder for ALLE SMV-virksomheder
Vi vil kort sagt sikre, at alle SMV-virksomheder i Danmark får de bedst mulige erhvervspolitiske vilkår og rammebetingelser, og at den enkelte brancheorganisation og medlemsvirksomhed bliver bistået hurtigt, effektivt og fagligt korrekt i deres individuelle drifts- og udviklingsmæssige udfordringer og spørgsmål.

Hvis ikke der er én hovederhvervsorganisation, der udelukkende taler alle SMV-virksomheders sag, når det gælder udformningen af erhvervspolitikken i Danmark, er der en alvorlig fare for, at SMV-virksomhederne bliver klemt og glemt. Med SMVdanmark som SMV-virksomhedernes samlede erhvervspolitiske talerør, kan vi garantere, at det ikke sker!

Vi er sikre på, at SMVdanmark bliver en afgørende nøglespiller, når den fremtidige erhvervspolitik skal udformes og implementeres. Vi er sikre på, at SMVdanmark også bliver en endnu stærkere og mere synlig direkte samarbejdspartner i dagligdagen for vores medlemmer.

I dag, den 26. oktober 2017, går vores navneskiftekampagne i luften med ny hjemmeside: SMVdanmark.dk – og så er SMVdanmark for alvor en realitet. Vi glæder os til at gøre en mærkbar forskel for alle SMV-virksomheder i Danmark, så vi får skabt de optimale betingelser for både drift, uddannelse, arbejdspladser, vækst og velfærd i fremtiden.

Ane Buch
Adm. direktør

T +45 32 63 03 03
M +45 40 53 11 53

Islands Brygge 26 | 2300 Kbh. S | SMVdanmark.dk | T +45 33 93 20 00

Scroll to top