Unge med angst og depression skal ikke stå alene

Flere unge oplever symptomer på angst og/eller depression som gør hverdagen svær at komme igennem. Det kan være uoverskueligt at gennemføre en uddannelse, være på arbejdsmarkedet eller bare at være sammen med vennerne. Køge Kommune tilbyder derfor fra september et gratis kursus, der kan give unge med angst eller depression hjælp til at tackle udfordringerne. Den nationale sundhedsprofil fra 2017 viste, at andelen med dårligt mentalt helbred blandt de 16-24-årige var 13 pct. blandt drengene mod 24 pct. blandt pigerne.

Nogle af symptomerne på angst og depression er forstyrrende tanker, nedtrykthed, bekymringer eller nervøsitet som hurtigt tager overhånd og forhindrer god nattesøvn. Flere unge mennesker oplever symptomer på depression eller angst. Køge Kommune tilbyder kurset ”Lær at tackle angst og depression” til alle unge mellem 15-25 år, der oplever tegn på angst eller depression. Der afholdes åbent informationsmøde for alle interesserede den 2. september 2019 kl. 16.30 i Køge.

På kurset får de unge muligheden for at møde andre jævnaldrende, der har det på samme måde og afprøve redskaber, som kan give større kontrol over forstyrrende tanker og hverdagen. Kurset har fokus på hjælp til selvhjælp og er ikke psykiatrisk eller psykologisk behandling. Det handler ligeså meget om at møde ligesindede, som det gør at få de rette værktøjer til at håndtere sygdommen.

På kurset der forløber over otte mandage á 2,5 time om eftermiddagen, lærer man blandt andet at tackle symptomer på angst og depression, og at klare situationer, der er svære. Det kan være gode råd til hvordan de unge får mere energi og overskud i hverdagen.

Tidligere deltagere fra kurset siger følgende om indholdet:

  • ”Kurset gjorde, at jeg nu ved hvad jeg skal gøre, når jeg kan mærke, jeg er ved at få det dårligt psykisk, og det hele bare er lidt skræmmende ”.
  • ”Selve kurset er et sindssygt godt forum. For det er altså bare en form for tabu i forhold til at snakke om, at man har angst og depression”.

Undervisningen varetages af to frivillige instruktører, som har et personligt kendskab til angst og/eller depression, og som ved, hvordan det er at have symptomerne tæt inde på livet. Instruktørerne har gennemført en systematisk uddannelse, som gør dem i stand til at lede kurserne.

Et kursus med effekt
Køge Kommune har siden 2012 haft succes med at udbyde lignende kurser til voksne. Evaluering af Satspuljeprojektet: Lær at tackle angst og depression viser, at kurset har positive effekter på de voksne kursister. De oplever blandt andet en reduktion af symptomer på angst og depression og øget tro på egne evner til at håndtere symptomerne.

Det forventes at kurset til unge giver lignende effekter. Derfor har Køge Kommune de seneste to år deltaget i det nationale forskningsprojekt ”LÆR AT TACKLE angst og depression for unge” i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning, Statens Institut for Folkesundhed og lokale samarbejdspartnere i Køge. Køge Kommune er en af 38 kommuner i Danmark, som deltager i projektet og resultaterne forventes offentliggjort i efteråret 2019.

Praktisk
Der afholdes informationsmøde den 2. september 2019 kl. 16.30 på ”Sundhed, Træning og Rehabilitering” i Rådhusstræde 10C, 4600 Køge. Det er helt uforpligtende at møde op, hvis man bare vil høre mere om kurset og finde ud af om det er noget, der kunne være relevant.  Det er også en god idé at tage en forælder, ven eller vejleder med.
Tilmelding til selve kurset foregår på informationsmødet og der kræves ingen tilmelding. Både kursus og informationsmøde er gratis.

Selve kurset afholdes over 8 mandage
Kurset forløber over 8 mandage á 2,5 time og foregår på ”Sundhed, Træning og Rehabilitering” Rådhusstræde 10C, 4600 Køge, kl. 16.30-19.00 i perioden 30/9 -25/11-2019.

Yderligere oplysninger
Interesserede er velkomne til at kontakte Sundhedskonsulent Anne Birkedal, telefon 56 67 69 47 eller [email protected]

Læs mere om kurserne på https://laerattackle.dk/

Scroll to top