Info-møde om Efterskoler på Solrød Gymnasium

Info-møde om Efterskoler på Solrød Gymnasium
Solrød Center 2, 2680 Solrød Strand
Tirsdag den 3. september kl. 19.00

Vær klædt på inden du vælger efterskole eller en fri fagskole…..

Ungecenter Greve afholder i samarbejde med uddannelsesvejledningen i Køge, Solrød og Stevns en info-aften for elever og forældre 6.-8. klassetrin, hvor forskellige efterskoler og en fri fagskole giver en ”smagsprøve” på efterskolelivet.

 Efterskolevalget skal helst foretages i god tid, være godt planlagt og være noget man glæder sig til. Derfor afholdes Info-møde om Efterskoler. Vejlederne Kirsten Rubæk Olsen og Birgitte Hybholt, der forestår det kollektive vejledningsarrangement opfordrer elever og forældre til at kikke forbi og få et indtryk af, hvad efterskolerne eller en fri fagskole kan tilbyde inden valget foretages.

Info-mødet på Solrød Gymnasium er et tilbud, som kan give et godt overblik inden familien tager til Efterskolernes Dag sidste søndag i september, hvor alle efterskoler og Frie Fagskoler holder åbnet hus kl. 13.00-17.00.

 Et efterskoleophold kan byde på meget andet end faglige udfordringer. Hver skole har sin profil og forskellige linjer, der kan vælges iblandt. På nogle efterskoler er det almindeligt, at blive skrevet op flere år før man begynder.

Erfaringerne i UUV viser, at mange forældre oplever det som uoverskueligt at danne sig et overblik over de ca. 250 efterskoler. Forskellige tilbud skal undersøges og elevens interesser, uddannelsesmål og ønsker skal hænge sammen med indholdet på den valgte efterskole. Måske udskydes valget om efterskole så længe, at det bliver et begrænset antal der kan vælges imellem, da mange skoler allerede vil være fyldt op.

Infomødet på Solrød Gymnasium kan være med til at give svar på nogle af de mange spørgsmål samt klarhed over hvilke parametre, der er vigtige for den enkelte i forhold til valg af skole.

UUV byder velkommen ved Margrethe Tovgaard fra Ungecenter Greve hvorefter 2. viceborgmester Kim Sunesen (V), Solrød Byråd, holder en kort åbningstale. Kirsten Jeppesen, repræsentant for efterskolerne, giver en generel orientering om efterskolemuligheden. Derefter byder hver af skolerne på en kort præsentation af netop deres profil. Efterfølgende vil der, efter eget valg, være mulighed for at få en uddybende orientering fra to af de repræsenterede skoler.

Læs mere på  www.efterskolerne.dk og www.friefagskoler.dk

 Se hele programmet på

www.uuv.dk
www.uuvgreve.dk
www.uuvkoege.dk
www.uuvsolrod.dk
www.uuvstevns.dk

 

Med venlig hilsen

Kirsten Rubæk Olsen

Vejleder, UUV Køge

Tlf.: 28792617

Scroll to top