Ultimo Juni

Et punktum for en 15 år gammel fællesorganisation og et goddag til et nyt samarbejde

Med 90 tilmeldte til UUV’s afslutningskonference den 14.6. er der lagt op til et flot punktum for 4 kommuners samarbejde omkring den fælles vejledning af unge til uddannelse og job gennem 15 år i Køge Bugt.

Det hele begyndte i 2004 i et samarbejde mellem Skovbo, Solrød, Stevns, Vallø og Køge. Siden fulgte kommunalreformen i 2007 og i 2006 ønskede Greve at tilslutte sig samarbejdet, så det i dag er de fire kommuner Greve, Køge, Solrød og Stevns, der har indgået et fælles vejledningssamarbejde.

Meget af vejledningssamarbejdet fortsætter, men som fælles organisation stoppere UUV pr. 31.7.2019. Vejledningen i Greve bliver en del af den nye kommunale ungeindsats. I Solrød fortsætter vejledningssamarbejdet i grundskolen, mens vejledningen efter grundskolen fremover vil indgå i kommunens egen organisation. For Stevns Kommune er der indgået en etårig aftale om fortsat fuldt vejledningssamarbejde. Uanset formen vil den kendte UUV vejledning fremover indgå i et stærkere lokalt kommunalt samarbejde, der skal sikre endnu flere unge en kurs mod gennemført uddannelse eller arbejde.

I Køge vil vejledningen efter al sandsynlighed fra august indgå i et tættere samarbejde med Familieafdelingens indsats fra det 14. år og med Jobcenterets Ungecenter, der arbejder med unge fra 18 – 30 år. UUV, der dækker vejledningen fra 14 – 30 år vil sammen med de to andre organisationer indgå i en kommunal ungeindsats, der placeres i Ølbycenteret. Samarbejdet giver, som i de andre kommuner, mulighed for et tættere samarbejde på tværs, der igen skal bringe unge på ret kurs mod uddannelse eller job.

UUV har med afslutningskonferencen valgt at se fremad mod overgangen til det nye tættere tværkommunale samarbejde i kommunerne og det som vejledningen skal vejlede til i fremtiden på afslutningskonference fredag den 14.6.2019 på Comwell i Køge. UUV glæder sig over, at mange lokale aktører og samarbejdspartnere har valgt at deltage i konferencen sammen med ansatte vejledere i UUV.

De fire kommuner bag UUV har besluttet af fortsætte samarbejdet omkring nogle af de succesfulde fællesaktiviteter og -tilbud som er udviklet gennem årene i
stedet for at smide det hele ud med badevandet. Der er ren fornuft.

I Køge Bugt fortsætter samarbejdet mellem kommunerne omkring:
•    Uddannelsesmesserne Tjek på Fremtiden – www.tjekpaafremtiden.dk
•    Ung til Ung-arrangementer hvor alle 8. klasseselever og forældre i Køge Bugt møder unge rollemodeller
•    Efterskoleaftenen på Solrød Gymnasium.
•    Koordinering af brobygning- og introkurser
•    Erhvervsskoledag for 7.klasse på Campus Køge
•    Skills-stafet på Campus Køge for 8. årgang
•    Uddannelseshæftet Karriereguiden
•    Dialogforum med alle områdets uddannelsesvejledninger som udvides med jobcentrenes ungeenheder.
•    Erhvervsklassesamarbejdet i Solrød som er åbent for elever fra alle kommuner
•    7. klasse-projekt for skoletrætte elever april-juni
•    Filmprojekt for 8. klasse i samarbejde med ungdomsskolen
•    Projekt Test dig Selv hvor interesserede uddannelsesparate elever og forældre kan teste sig selv i forhold til en uddannelse i industrien: Se mere her

Afslutningskonferencen kommer således til at markere afslutningen på en epoke med en samtidig begyndelse af et nyt samarbejde i kommunerne og på tværs af kommunerne.
Det hele er en del af en reform, hvor også uddannelsesbilledet ændre sig. Mange små uddannelser er ”flyttet sammen” i en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) som får uddannelsessteder på de tidligere Produktionsskolers lokationer i Køge Bugt i kommunerne Greve, Solrød og Køge. UUV’s vejledere er for tiden i gang med at målgruppevurdere og lave uddannelsesplaner til de unge, der skal begynde i de nye skoler til august 2019.

Link til program for afslutningskonferencen.

Masser af hilsner
Mark Jensen
Centerleder, UUV Køge Bugt

 

Læs Ultimo Juni her: 

 

Scroll to top