Ultimo December

Kære alle samarbejdspartnere En varm julehilsen til alle der sammen med UUV og nu Ungecentrum har bidraget til en stærk vejledning og ungeindsats for unge i Køge Bugt. Der er et stærkt fællesskab omkring Campus Køge, med et fælles mål om at flere unge skal i uddannelse og senere i job. Fællesskabet omkring Campus...

Ultimo November

Ungecentrum er en kendsgerning Der var god stemning i forbindelse med den officielle åbning af Køges nye fælles ungeindsats fredag den 24. oktober kl. 11. Borgmester – Marie Stærke – var begejstret for Køge Kommunes nye Ungecentrum, der består af Ungecenteret (Jobcenterets indsats 18 – 29 år), Familieafdelingen + 14 år og UUV med...

Ultimo Oktober

Undskyld vi roder   Fra først i oktober og frem til fredag den 11.10. flytter UUV, Familieafdelingen+ 14 år og Ungecenteret sammen på adressen Ølbycenter 53. Vi ser alle frem til et tættere samarbejde, et mere fintmasket net og til at kunne præsenteret En indgang for alle unge i Køge fra uge 43. Alle ved,...

Ultimo September

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse og målsætningen er 25% i 2020 Netop nu er der rigtig gode muligheder for praktikplads, stadig løn under hovedforløbet på en erhvervsuddannelse og selvfølgelig kan man videreuddanne sig efter man har taget en erhvervsuddannelse. Der findes uddannelsestilbud på akademi-, diplom- og masterniveau som matcher bachelor- og kandidatuddannelserne. Desuden er...

Ultimo august

Velkommen tilbage efter sommerferie Kære alle Ny skolestart for mange unge. Nervøse, nysgerrige forventningsfulde møder mange unge ind på den valgte ungdomsuddannelse og her er det vigtigt at depechen fra grundskolen modtages på ungdomsuddannelsen, så tryghed og godt kammeratskab bliver omgivelsen, der sikre den faglige fordybelse og udvikling på den valgte ungdomsuddannelse. Held og...

Ultimo Juli

God sommer og tak for samarbejdet. Kære alle. Jeg tror vi alle ser frem til sommerferien, hvornår vi så end begynder på den. Det har været et år med store forandringer og to nye 3-bogsstavsforkortelser: KUI og FGU. Når vi vender tilbage efter sommerferien, har vi samtidig sagt farvel til en række små uddannelser...

Ultimo Juni

Et punktum for en 15 år gammel fællesorganisation og et goddag til et nyt samarbejde Med 90 tilmeldte til UUV’s afslutningskonference den 14.6. er der lagt op til et flot punktum for 4 kommuners samarbejde omkring den fælles vejledning af unge til uddannelse og job gennem 15 år i Køge Bugt. Det hele begyndte...

Ultimo Maj

UUV 15 år efter vejledningsreformen i 2004 Den 9. april blev repræsentantskabsmøde i UUV afholdt for sidste gang. Vi medtager her formand for repræsentantskabet, uddannelseschef på Køge Handelsskole, Hans Severinsens afslutningsreplik til UUV og 15 års samarbejde på denne plads: “Før vejledningsreform der bragte UUV på banen i 2004, var der tradition for godt...

Ultimo April

10. klasserne i Køge Bugt gør det flot! Regeringen har her i marts nedsat en ekspertgruppe, der har fået til opgave at komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan fremtidens 10. klasse skal se ud, så flere elever vælger en erhvervsuddannelse. Måske skal gruppen kikke, forbi Køge Bugt, for de tre 10. klasse-tilbud i...

Ultimo Marts

Velkommen til marts Der er travlt på skoler, i mange hjem og i UUV Køge Bugt, hvor små 3.000 afgangselever skal ansøge om optagelse på en ungdomsuddannelse, til den nye FGU (Forberedende GrundUddannelse), til en STU – den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse eller et år med orlov, arbejde eller noget helt andet. Det er altid...

Scroll to top