TEST DIG SELV

Indhold i projekt TEST DIG SELV:
UUV vejledning om Industriens Uddannelsesmuligheder. Et håndholdt projekt, med vejledning til dygtige elever med et karaktergennemsnit omkring 5 i grundskolens afgangsklasser, der giver elever og deres forældre praktisk indsigt i uddannelsesmuligheder indenfor industrien og til industriens uddannelser.
Målgruppe
Målgruppen er uddannelsesparate, dygtige elever i grundskolens 9. årgang og deres forældre.
Formål
Formålet er at uddannelsesparate unge i 80% gruppen, tilbydes målrettet og håndholdt vejledning med henblik på øge optaget og gennemførelsesraten på de af DI 8 identificerede uddannelsesområder inden for dansk industri:
• Fokus vil være på, at det er spændende at tage en erhvervsuddannelse, og at en erhvervsuddannelse er adgangsbillet til spændende job og uddannelser.
• Få stærke og motiverede unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse ud fra et oplyst valggrundlag.
• Få ændret erhvervsuddannelsernes image til at være attraktive uddannelsesmuligheder med fokus på gode jobmuligheder og muligheder for videreuddannelse.
• Målrettet vejledning om hvilke uddannelsesmuligheder der er, indenfor det område hvor den unges interesser ligger. Særligt fokus på, hvor de bedste jobmuligheder er, efter endt uddannelse
Praktisk indhold i projekt:
Gennem information, vejledning og praktisk afprøvning af uddannelses- og jobmulighederne i erhvervspraktik og evaluering og efterbehandling gives der mulighed for at interesserede elever, kan blive præsenteret for uddannelses- og jobmulighederne indenfor dansk industri. Eleverne og forældrene i projektet møder desuden unge rollemodeller fra industrien, ligesom andre ansatte vil brede uddannelserne, jobbene og mulighederne ud for målgruppen.
Der indhøstes erfaringer fra projektet til fortsat informations- og vejledningsudvikling omkring industriens uddannelser.

Projekt: Test dig selv.
Et lokalt UUV projekt i samarbejde EUC Sjælland/Køge og lokale samarbejdspartnere:
• Herfølge Kleinsmedje
• Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd
• Lars Almind Knudsen, Arbejdsgiverne
• 3F Køge Bugt
• CKJ Steel A/S
• HM-Rustfri Design
• DANA LIM
• Skoleafdelingen Stevns Kommune
• Skoleafdelingen Køge kommune
• Skoleafdelingen Solrød Kommune
• Skoleafdelingen Greve Kommune
• Erik Rasmussen, JRV A/S, Greve
• EUC - Sjælland / Køge
• Dansk Industri Roskilde / Køge Bugt

Scroll to top