Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) styrker eleverne

Målsætningerne med STU ser ud til at blive opfyldt. De unge oplever, at deres sociale, personlige og faglige kompetencer styrkes, og de har en livskvalitet på linje med den generelle befolkning, når de går på STU. Det viser en ny evaluering fra Epinion.

Siden 2007 har unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, haft et retskrav på en særligt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse. Epinion har på vegne af Undervisningsministeriet foretaget en evaluering af uddannelsen. Evalueringen konkluderer, at eleverne og personer omkring dem oplever, at deres sociale, personlige og faglige kompetencer styrkes, og at de har en livskvalitet på linje med den generelle befolkning, når de går på STU.

”Alle har ret til god uddannelse. Derfor er jeg glad for, at evalueringen bekræfter os i, at STU udfylder en vigtig plads i uddannelsessystemet overfor unge med særlige behov, som ved et STU-forløb får vigtige færdigheder og kundskaber. Det er samtidig fint at se, hvordan kommunerne har implementeret uddannelsen efter intentionen om lokal frihed til at tilrettelægge uddannelsen efter den enkelte unges behov.” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Evalueringen viser også udfordringer med blandt andet afslutningen af STU-forløb og overgangen til den unges videre forløb. Evalueringen peger på, at især jobcentrene i højere grad kan indtænkes i STU-forløb, end tilfældet er i dag – både undervejs i forløbet og ved afslutningen.

Fakta
•Evalueringen er gennemført af Epinion på vegne af Undervisningsministeriet og Finansministeriet og med inddragelse af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Kommunernes Landsforening (KL), Landsforeningen LEV, Foreningsfællesskabet Ligeværd, Danske Handicaporganisationer, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO, en del af Socialstyrelsen) og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Danmark.
•Evalueringen er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik og Styrelsen for IT og Læring samt spørgeskemaundersøgelser med svar fra 678 nuværende eller tidligere elever, 2765 forældre til nuværende eller tidligere elever, 156 STU-institutioner og svar fra UU-centre om 82 kommuner. Desuden er der foretaget casestudier af otte kommuner og otte STU-institutioner.

Læs evalueringsrapporten 20171002_-Evaluering-af-Saerlig-Tilrettelagt-Ungdomsuddannelse—EPINION—final-v2

Se pressemeddelsen på uvm.dk: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/sep/170929-saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse–stu–styrker-eleverne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top