Regeringen indkalder til forhandlinger om flere lærepladser og hjælp til virksomheder

Regeringen ønsker at understøtte danske virksomheder såvel som elever og lærlinge i praktik. Derfor indkalder regeringen tirsdag til forhandlinger om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Til dagens møde vil regeringen drøfte opsparingen i AUB med Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Industri, Dansk Erhverv, 3F, Dansk Metal, HK, FOA, KL og Danske Regioner.

Der er over en længere årrække oparbejdet en større opsparing i AUB, fordi de arbejdsgiverindbetalte indtægter i ordningen har oversteget udgifterne. Ved udgangen af 2020 forventes der at være en opsparing på ca. 6 mia. kr.

Regeringen ønsker, at opsparingen skal komme både virksomheder og lærlinge til gode. Drøftelserne skal således munde ud i nye tiltag, der bredt set kan understøtte danske virksomheder i den aktuelle situation, samt holde hånden under praktikpladsområdet på både den korte og lange bane.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

”Den aktuelle økonomiske situation udgør en meget stor udfordring for mange virksomheder, og der er en risiko for, at dette går ud over elever og lærlinge, der skal i praktik som en del af deres erhvervsuddannelse. Vi vil i regeringen gøre, hvad vi kan for at holde hånden under både danske virksomheder og lærlinge. Derfor vil vi nu drøfte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag med arbejdsmarkedets parter, for her ligger et overskud, som regeringen gerne vil bringe i spil for at støtte op om virksomheder og praktikpladsområdet.”

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

”Allerede før corona vidste vi, at der er mangel på håndværkere. Vi vidste også, at der var mangel på de lærepladser, der ellers er hele forudsætningen for at løse problemet. De første tal, vi har fået efter corona, viser, at det problem har vokset sig en hel del større. Derfor skal der sættes gang i noget nu. Både for de unges skyld, som ellers kommer til at mangle lærepladser, og for virksomhedernes skyld, som ellers kommer til at mangle faglærte medarbejdere.”

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

”Det er vigtigt, at vi hurtigst muligt finder en løsning på udfordringerne. Arbejdsmarkedet har brug for, at endnu flere unge og voksne bliver faglærte, og det er vores fælles opgave at skabe gode vilkår for dem og samtidig tage hensyn til virksomhedernes økonomi – særligt i den aktuelle økonomiske situation. Jeg ser frem til forhandlingerne med arbejdsmarkedets parter, som med lønkompensationsordningen allerede har vist, at de – også her under krisen – i høj grad er med til at løfte det fælles ansvar.”

Første forhandlingsmøde holdes tirsdag eftermiddag i Finansministeriet.

Fakta: Om AUB

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er en selvejende institution, der har til formål at administrere refusions- og tilskudsordninger, der skal medvirke til at skaffe det fornødne antal praktikpladser for uddannelsessøgende. Arbejdsgiverne indbetaler årligt omkring 5 mia. kr. i lovpligtigt bidrag til dette formål. AUB omfatter alle arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, dvs. både private og offentlige arbejdsgivere.

Scroll to top