Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om fordelingen af de 80 millioner kroner fra aftalen, der skal hjælpe udsatte og sårbare børn og unge i forbindelse med coronakrisen (uvm.dk) på Børne- og Undervisningsministeriets område. Størstedelen af pengene går til at lukke udsatte elevers faglige huller efter en lang periode uden fysisk skolegang. Derudover afsætter parterne penge til elever på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) og til at hjælpe frivillige organisationer med at opsøge og støtte udsatte børn og unge.

”Coronakrisen har vendt op og ned på børn og unges hverdag, og det har i særlig grad ramt vores sårbare og udsatte børn og unge. Nu sætter vi både konkrete indsatser i gang og ruster de frivillige foreninger til at tage fat. For eksempel ved at børn og unge kan komme på sommerskole, og ildsjælene i interesseorganisationer og de frivillige organisationer får flere midler til at gøre det arbejde, som de gør så godt,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Venstre har i den grad presset på for, at socialt og fagligt udfordrede elever kommer bedst muligt igennem coronakrisen - uden unødvendige nederlag og store faglige efterslæb. Derfor er vi glade for, at vi med denne aftale med alt fra turboforløb, læringscamps, lektiecaféer og en række faglige og sociale tilbud har sikret hjælp til en stor gruppe børn og unge, for hvem nedlukningen har haft store personlige og faglige omkostninger. Også børn og unge med fysiske og psykiske handicap sikrer vi målrettet hjælp med aftalen. Nu handler det så om, at pengene skal ud i landet og deles rimeligt på tværs af postnumre, så kommuner og aktører kan samle de tabte uddannelsesbrikker op og give børn læring, selvtillid og succesoplevelser,” siger Ellen Trane Nørby, undervisningsordfører for Venstre.

"Dansk Folkeparti er glade for de initiativer, der nu kan støttes. Det har været vigtigt for Dansk Folkeparti, at midlerne hurtigt kommer i spil i forhold til at understøtte de sårbare børn og unge, som risikerer at blive tabt i den aktuelle coronasituation,” siger Jens Henrik Thulesen Dahl, uddannelsesordfører i Dansk Folkeparti.

”Vi er alle påvirkede af coronakrisen, men de sårbare og udsatte børn og unge er nogle af dem, der er ramt ekstra hårdt. Derfor er det enormt vigtigt, at vi nu kan give et faglig løft, og at børnene og de unge kan få et pusterum, for eksempel i form af sommercamps. Vi er glade for at kunne inddrage de foreninger og organisationer, der har stor ekspertise i at hjælpe sårbare og udsatte børn og unge. På den måde kan vi hurtigt få gang i de her indsatser rundt omkring i landet,” siger Anne Sophie Callesen, undervisningsordfører for Radikale Venstre.

”Det er særligt vores sårbare børn og unge, som lider under at have været isolerede og uden tæt kontakt til venner, lærere og pædagoger. Nu giver vi en række organisationer en økonomisk håndsrækning til at passe på de børn og unge og sørger for, at de kommer ud i gode fællesskaber igen,” siger Jacob Mark, børne- og undervisningsordfører for Socialistisk Folkeparti.

”Nedlukningen af vores uddannelsesinstitutioner har ramt mange børn og unge med handicap og udsatte elever hårdt. Der er derfor behov for en særlig indsats, der kan hjælpe disse unge godt tilbage i skole. Jeg glæder mig derfor over, at vi med de midler, vi afsætter her, kan understøtte den vigtige indsats, der udføres af uddannelsesinstitutioner, handicaporganisationer og en lang række andre frivillige organisationer,” siger Jakob Sølvhøj, undervisningsordfører i Enhedslisten.

”Mit fokus har været at sikre, at udsatte og sårbare børn kan få dækket faglige huller efter en lang periode uden fysisk skolegang som konsekvens af corona-nedlukningen med blandt andet sommerskole og turboforløb. Samtidig har det været afgørende for mig at sikre midler til frivillige organisationer som Autismeforeningen, BørneTelefonen og Muskelsvindfonden til at styrke det opsøgende arbejde og indsatser for udsatte børn og unge med blandt andet lektie- og læringsaktiviteter,” siger Brigitte Klintskov Jerkel, social- og børneordfører for Det Konservative Folkeparti.

”For mig er det vigtigste i den her aftale, at der både er fokus på behovet for det faglige som sociale løft for gruppen af socialt udsatte og sårbare børn og unge. Det er nemlig både deres hjerner og hjerter, der skal tages vare på i disse corona-tider,” siger Uffe Elbæk, De frie grønne løsgængere.

Liberal Alliance og Alternativet støtter også aftalen.

Pengene udmøntes på følgende måde:

  • 60 millioner kroner til en ansøgningspulje til kommuner, som skal være med til at lukke udsatte elevers faglige huller: Kommunerne kan søge midler til at tilrettelægge indsatser til henholdsvis sommerskole, kultur- og idrætsaktiviteter eller turboforløb, lektiercafe mv. Det er et krav, at mindst to kommuner og mindst en civilsamfundsaktør, som for eksempel en frivillig organisation, der er vant til at arbejde med området, skal gå sammen om ansøgningen.
  • 10 millioner kroner til en række interesseorganisationer, der skal være med til at hjælpe elever på STU-institutionerne: Det vil være op til den enkelte organisation at vurdere, hvordan tilskuddet bedst kan anvendes. Pengene kan for eksempel bruges på hjemmebesøg til de unge, der ikke kan eller ikke tør komme tilbage på uddannelsesstedet eller på socialfaglig rådgivning.
  • 10 millioner kroner til udvalgte frivillige organisationer, idrætsforeninger og spejderkorps: Midlerne skal bruges på at styrke foreningernes og organisationernes opsøgende arbejde og indsatser med fokus på udsatte børn og unge. Pengene kan blandt andet bruges til lektie- og læringsaktiviteter, fritidspas, sommercamps og familievenner.