Køge opretter erhvervsklasse

Skoletrætte elever på 8. og 9. kl. får nu et skoletilbud i Køge, som kombinerer skolegang  og praktik i en virksomhed. De kan senere fortsætte på en ungdoms­uddannelse i erhvervsuddannelsernes grundforløb eller mesterlære.

Et enigt skoleudvalg besluttede på sit møde den 6.5. et forslag om at oprette en erhvervsklasse med 12 elever på 8. årgang og 12 elever på 9. årgang fra skoleåret 20/21. Erhvervsklassen skal imødekomme skoletrætte elever med et tilbud om reduceret undervisning i dansk, matematik og engelsk i en kombination med erhvervspraktik i en virksomhed.

Jeg har i mange år efterspurgt alternative undervisningstilbud i udskolin­gen, da alle elever efter min mening ikke nødvendigvis skal have lige meget undervisning udtaler formand for skoleudvalget i Køge - Mads Andersen – der er begejstret for erhvervsklassetilbuddet, som bliver en realitet fra august 2020.

Vi skal turde uddanne både kloge hoveder og kloge hænder. Med erhvervsklassetilbuddet har vi nu et tilbud til elever efter 7. Klasse som er målrettet erhvervsuddannelserne, der netop nu – og sikkert mange år frem - efterspørger dygtige elever, fortsætter Mads Andersen i forbindelse med beslutningen om etablering af en erhvervsklasse i Køge.

Køge kommune har i en årrække samarbejdet med Solrød Ungdomsskole.

Det bliver Det bliver Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV) i Køge,  som i et samarbejde med Køge Ungdomsskole, skal forestå det nye erhvervsklassetilbud i Køge. UUV i Køge har hidtil har stået for praktikformidlingen.

To dage skole og to dage praktik

Tilbuddet kommer til at omfatte to klasser på hhv. 8. og 9. årgang. Hver klasse vil få plads til ca. 12 elever. Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolelovens § 33, hvorefter en elev efter afslutning af 7. klasse kan opfylde undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb kombineret med erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse.

Skoleugen vil bestå af to undervisningsdage i folkeskolens fag: dansk, matematik og engelsk, to dage i praktik hos en erhvervsdrivende eller på en virksomhed og én dag med varierende aktiviteter.

Klasserne undervises af et begrænset antal lærere med særlige faglige kompetencer inden for området. De små klasser og muligheden for to lærere i klassen vil give bedre vilkår for en differentieret undervisning, der imødekommer den enkelte elevs forudsætninger og behov.

Ud over at matche målsætningen om at flere elever skal vælge en erhvervs­uddannelse direkte efter folkeskolen, glæder skolechef Søren Thorborg sig over, at skolerne i Køge får et tilbud til de skoletrætte elever.

Et tilbud som har vist, at kombinationen af undervisning i færre fag kombineret med god forældrekontakt og en erhvervspraktik giver elever med selvtillid og karakterer, der giver adgang til en erhvervsuddannelse eller et 10. Klasseforløb. For nogen kan et skift i miljøet betyde meget for at komme ind på en god vej i uddannelsessystemet.

Alle partier i Skoleudvalget stemte for forslaget, så nu får Køge kommune skal have sin egen erhvervsklasse fra det kommende skoleår 2020/21.

 

Flere oplysninger kontakt:

  • Skoleudvalgsformand Mads Andersen Tlf.: 6134 4605
  • Skolechef Søren Thorborg Tlf.: 2046 3790
  • UVV-leder Mark Jensen Tlf.: 2879 2242
Skolechef Søren Thorborg og afdelingsleder Anne Vibe Andreasen fra UUV drøfter den kommende Erhvervsklassen hvorfra der skal brobygges til Campus Køges praktiske værksteder på bl.a. EUC Sjælland. Anne Vibe fra UUV  står for visitationen til den kommende erhvervsklasse i Køge, hvor de første elever har meldt sig.

Skolechef Søren Thorborg og afdelingsleder Anne Vibe Andreasen fra UUV drøfter den kommende Erhvervsklassen hvorfra der skal brobygges til Campus Køges praktiske værksteder på bl.a. EUC Sjælland. Anne Vibe fra UUV  står for visitationen til den kommende erhvervsklasse i Køge, hvor de første elever har meldt sig.

Scroll to top