Rådgivningsgruppen nedsat i KL’s EUK enhed:

Med kommunale ungeindsatser er der fortsat behov for at understøtte vejledningsindsatserne i kommunerne. Derfor etablerer KL Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne (EUK). Enheden vil bygge på UU DANMARKs sekretariat og netværk og videreudvikle UU DANMARKs kompetencer og faglige understøttelse af vejledningsopgaven i sammenhæng med KL’s øvrige aktiviteter.

EUK rådgivningsgruppe nedsat den 27.5.2020.

KL har nu nedsat EUKs rådgivningsgruppe, som er sammensat som følger:

Region Syddanmark: Anders Ladegaard, Fredericia kommune

Region Midtjylland: Morten Skivild, Randers kommune

Region Nordjylland: Christina Alberg, Frederikshavn kommune

Region Sjælland: Christel Jørgensen, Køge kommune

Region Hovedstaden: Gitte Hagelskjær Svart, Bornholms kommune

København: Peter Schantz

Som det fremgår er leder af Ungecentrum i Køge - Christel Jørgensen - repræsentant i EUK’s rådgivningsgruppe for Region Sjælland

EUK

Leder af UNGECENTRUM i Køge - Christel Jørgensen - er udnævnt som medlem af rådgivningsgruppen i KLs Enhed for Uddannelses- og erhvervsvejledning.

Scroll to top