Interesse for at teste sig selv i forhold til en erhvervsuddannelse

10 elever og deres forældre fra 9. årgang i Køge Bugt kommunerne har tilmeldt sig projekt Test dig Selv, som giver mulighed for at få indsigt i industriens erhvervsuddannelser og muligheden for videreuddannelse efterfølgende.

Tilbuddet er et lokalt projekt i Køge Bugt målrettet uddannelsesparate dygtige elever, der ønsker indsigt i erhvervsuddannelsesmuligheden og ikke mindst muligheden for EUX-uddannelsen, hvor man tager en erhvervsuddannelse samtidig med at man også får fag på gymnasialt niveau. Test dig Selv er bakket op af lokale virksomheder og skoleafdelingerne i Greve, Køge, Solrød og Stevns.

Allerede nu mangler der faglært arbejdskraft og lærlingen indenfor mange området, ikke mindst indenfor industribranchen. Med projekt Test dig Selv giver UUV – Ungdommens Uddannelsesvejledning – i samarbejde med den lokale erhvervsskole EUC Sjælland elever fra 9. årgang mulighed for at teste sig selv i forhold til en erhvervsuddannelse.

Projektet begyndte den 29. oktober, kl. 17, hvor elever og forældre var inviteret til en aften på EUC, hvor industriens uddannelsesmuligheder præsenteres. Efterfølgende er der mulighed for, at eleverne kommer i branchepraktik, hvor de ved selvsyn kan se, hvad jobbet og uddannelsen går ud på i en – eller flere – lokale medvirkende virksomheder.

Opstarts-aften 29. oktober 17.00 – 20.00 på EUC Sjællands afdeling på Campus Køge

Program for aftenen:

 • 17.00 Velkommen og præsentation af projektet v. projekt-vejleder Martin Larsen
 • 17.10 Velkomst og EUD situationen v. Centerleder Mark Jensen, UUV Køge Bugt
 • 17.20 Film om EUD https://www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-erhvervsuddannelse
 • 17.30 Henning Dam – daglig leder af industritekniker.nu deltager sammen med rollemodel, Mette Foldager.
 • 18.00 Sandwich og sodavand og snak ved bordene
 • 18.25 Rundvisning på EUC v. Ole Nørvang Holm, Support- og Erhvervschef
 • 18.50 Jan Pedersen, Afdelingsleder Smede afdelingen EUC
 • 19.00 Mød en lærling, Lærling HM Rustfri Victor Smed
 • 19.15 Lille pause
 • 19.20 Erhvervsakademi, Lene Knudsen
 • 19.40 Ønske om praktik?
 • 20.00 Tak for i aften
Scroll to top