Lærlinge til industrien

Sammen med EUC Sjælland og en gruppe lokale industrivirksomheder fra Køge Bugt har Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) sat projekt Test dig Selv i søen. Projektet folder uddannelsesmulighederne indenfor industrien ud for uddannelsesparate 9. kl. elever og tilbyder et branchepraktikforløb, hvor praksis skal give kendskab til uddannelserne.

EUC Sjælland på Campus Køge var i går aftes rammen omkring det første introforløb for elever og forældre der havde tilmeldt sig Test dig Selv gennem deres lokale UUV vejleder på skolerne i Køge Bugt.

Direktør Henning Dam, der er medejer af en industrivirksomhed i Esbjerg, gjorde rede for at 110 industrivirksomheder på landsplan havde slået sig sammen i projektet www.industritekniker.nu, som rejser land og rige rundt for at fortælle om uddannelse, arbejds- og løs-forhold i industrien, for der mangler både arbejdskraft og lærlinge. Elevlønnen er på 12 – 15.000 kr. pr. måned og en nyuddannet begynder med en månedsløn på mindst 30.000 kr.

Mette Foldager (der ses på billedet til venstre), der er udlært på virksomheden MAN i København februar 2018, foldede lærlingeuddannelsen ud som industritekniker. Mange kender navnene på kendte erhvervsuddannelser som tømrer, bager, smed og frisør, mens mange af uddannelserne indenfor industrien er ukendte. Mette fortalte som sin vej til industriteknikeruddannelsen, der var gået over Midtsjællands Efterskole, så HF-Søfart fra Ærø, ud og sejle og her fik hun øje på industriteknikeruddannelsen, samtidig med at hun også havde fundet ud af, at det med maskiner lige var hende. En frisk og sej pige, der foldede den ukendte industriteknikeruddannelse ud for elever og forældre og fortalt om en begyndelsesløn, der lå noget højere end de 30.000 kr. som Henning Dam havde nævnt.

Dennis Simonsen fra EUC Sjælland viste rundt i erhvervsskolens værksteder og præsenterede undervisningen på grundforløb 1 og 2, som det er muligt at begynde på, på EUC Sjælland efter folkeskolen, eller efter en gymnasial uddannelse, som havde været Mettes vej.

Studievejleder Lene Knudsen fra Erhvervsakademi Sjællands afdeling på Campus Køge foldede videreuddannelsesmulighederne ud efter en afsluttet erhvervsuddannelse. Der var mange. Videreuddannelsesvejen efter en erhvervsuddannelse eller en EUX (en erhvervsuddannelse med gymnasiale fag) er en ikke kendt uddannelsesvej, men med akademiuddannelse, diplom-/bachelor-uddannelse og afsluttede med masteruddannelse er der også en mulig videreuddannelsesvej her, som Lene Knudsen pointerede for de unge og deres forældre.

Aftenen sluttede med et friskt indspark fra smedelærling Victor fra virksomheden HM Rustfri i Lille Skensved (han ses på billedet til venstre). En god virksomhed med et godt miljø, hvor alle kan tale med alle. Victor fortalte om sin arbejdsdag som lærling og besvarede friskt alle spørgsmål.

UU-vejleder Martin Larsen samlede op og bad eleverne om at aflevere deres ønsker til en branchepraktik, som han så vil formidle i samarbejde med projektets virksomheder. UUV er gået ind i projektet i forbindelse med den politiske målsætning om, at flere afgangselever skal vælge en erhvervsuddannelse. For at vælge en erhvervsuddannelse kræver det kendskab til mulighederne, og sammen med lokale virksomheder og skoleafdelingerne i Greve, Køge, Solrød og Stevns er målet, at projekt Test dig Selv skal udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne, i første omgang industriens erhvervsuddannelser.

UU-vejleder Martin Larsen bød velkommen til projekt Test dig Selv.

Martin Larsen, UUV og direktør Henning Dam, Esbjerg fra projekt industritekniker.nu.

Dennis Simonsen viste rundt på EUC Sjælland.

Fra rundvisningen på EUC Sjælland.

For flere informationer om projektet, så kontakt:

Martin Uhrskov Larsen

Om projektet:

 

Test dig Selv for 9. årgang i Køge Bugt.

Opstartsmøde den 29.10. på EUC Sjælland - med programmet herunder:

Program for aftenen:

 • 17.00 Velkommen og præsentation af projektet v. projekt-vejleder Martin Larsen
 • 17.10 Velkomst og EUD situationen v. Centerleder Mark Jensen, UUV Køge Bugt
 • 17.20 Film om EUD, https://www.ug.dk/6til10klasse/din-nye-hverdag-paa-en-erhvervsuddannelse
 • 17.30 Henning Dam – daglig leder af industritekniker.nu deltager sammen med rollemodel, Mette Foldager.
 • 18.00 Sandwich og sodavand og snak ved bordene
 • 18.25 Rundvisning på EUC v. Ole Nørvang Holm, Support- og Erhvervschef
 • 18.50 Jan Pedersen, Afdelingsleder Smede afdelingen EUC
 • 19.00 Mød en lærling, Lærling HM Rustfri Victor Smed
 • 19.15 Lille pause
 • 19.20 Erhvervsakademi Lene Knudsen
 • 19.40 Ønske om praktik?
 • 20.00 Tak for i aften, v. Martin Larsen, vejleder UUV Køge Bugt

 

www.uuv.dk/testdigselv

 

Scroll to top