Hvorfor deltage i projekt ”Test dig selv” i industrien

Fordi man får lov til at prøve sig selv af som fx smed eller industritekniker, og at en branchepraktik kan få én til at overveje uddannelser, man ikke tidligere havde skænket en tanke, sådan er nogle af tilbagemeldinger fra de omkring 20 elever, der i løbet af 2018 har deltaget i UUV Køge Bugt projekt ”Test dig selv”.

Test dig selv er et håndholdt projekt, som Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV) har sat i søen i samarbejde med skoleafdelingerne i Greve, Køge, Solrød og Stevns. ”Test dig selv” giver uddannelsesparate 8. og 9. klasseselever og deres forældre praktisk indsigt i uddannelsesmuligheder inden for industrien.
På introduktionsaftenen til Test dig selv mødte eleverne blandt andet den nyuddannede lærling Mette Foldager, der er industritekniker hos MAN. Hun satte ord på, hvordan det er at arbejde i hendes fag. Hun kom også ind på, at en industrimekaniker får en startsmånedsløn på 31.000-33.000 kr., og at der er jobgaranti som færdiguddannet, når lærlingetiden er afsluttet.
Rollemodellerne, som elever og forældrene har mødt, appellerer til de unge, fordi man kan mærke, de brænder for at fortælle om deres uddannelse og deres fag. De er gode til at beskrive, hvordan deres arbejdsdag ser ud, og hvad deres arbejdsopgaver består i. Fx fortalte Mette, at man på industritekniker-uddannelsen lærer at programmere, hvilket er noget Mette bruger dagligt på sit arbejde hos MAN. Her programmerer hun blandt andet robotter til at fremstille enkeltdele til lastbiler.

Hvad arbejder de unge med i løbet af deres praktik?
Som led i projektet har eleverne været ude i branchepraktik på forskellige industrivirksomheder. En af de unge der var i praktik som smed, var i løbet sin 3-dages praktik blandt andet med til at lave bearnaisesaucetønder til en fabrik. Han fandt ud af, at der er meget præcise krav til deres mål og udformning. Han kunne godt lide, at han vidste hvad og hvor det der blev produceret skulle bruges.
Og anden ung var i praktik hos EB Teknik i Borup, der leverer procesanlæg og udstyr i almindelighed til både lægemidler og fødevareindustrien i hele Skandinavien. Her tegnede hun blandt andet metalklodser i et 3d-tegneprogram. De synes, at hun havde flair for at arbejde med computer.
Faktisk er EB Teknik i Borup interesserede i at få kvindelige lærlinge, da de har gode erfaringer med, at de ofte er meget grundige og præcise, når de udfører deres arbejdsopgaver.

Hvad har betydet for de unge at være med i Test dig selv
Om projektet kan være med til at rykke ved deltagernes uddannelsesovervejelser, kan man få indtryk af, når Albert, der går i 9. klasse på Ejby Skole sætter ord på, hvad han har fået ud af at være med i Test dig selv. Han har i forbindelse med projektet været i erhvervspraktik som smed hos HM-Rustfri Design i Lille Skensved. Da han skulle evaluere på forløbet, sin praktik og sine uddannelsesovervejelser, sagde han: ”Jeg regnede med jeg skulle være struktør inden projektet. Nu overvejer jeg faktisk at gå i lære som smed eller industritekniker med en EUX, der er en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau. Jeg skal 100% ud og lave noget med mine hænder. ”Albert overvejer at gå EUX-vejen. For som Albert siger: ”det er da smart med to uddannelser på en og samme gang.” Med det mener han, at man med ungdomsuddannelsen EUX faktisk får to uddannelser på en gang, dvs. en erhvervsuddannelse (fx faglært smed) og en gymnasial eksamen. Og når du er færdig, kan du enten få job inden for dit fag eller søge ind på en videregående uddannelse.

Så vil de unge, der har deltaget i Test dig anbefale projektet til andre unge? Ja, det vil de helt klart!

En glad Albert, der har været i branchepraktik hos HM Rustfri-Design i Lille Skensved. Albert går til dagligt i 9. klasse på Ejby Skole.

Den nyuddannede industritekniker – Mette - fra MAN fortalte eleverne om lærlingetiden

Test dig Selv er et projekt som UUV gennemføre i samarbejde med EUC Sjælland og en stribe lokale industrivirksomheder. Projektet er målrettet uddannelsesparate elever fra 8. og 9. klasse

UUV Køge Bugt vil undersøge om projektet har ændret de unges uddannelsesvalg
Den 1. marts 2019 er der ansøgningsfrist for 9. klasseselever om at søge optagelse på de forskellige ungdomsuddannelser. UUV-vejleder Martin Larsen, tovholderen for projektet, vil til den tid undersøge om, de unge, der har været med i Test dig selv, har de samme ønsker til valg af ungdomsuddannelse, som før de deltog i Test dig Selv, for derved at undersøge om projektet kan være med til at afklare og ændre deltagernes uddannelsesvalg.

Find en projektbeskrivelse af Test dig selv her.


Test dig selv er et lokalt UUV-projekt i samarbejde EUC Sjælland/Køge og lokale samarbejdspartnere:
 • Herfølge Kleinsmedje
 • Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd
 • Lars Almind Knudsen, Arbejdsgiverne
 • 3F Køge Bugt
 • CKJ Steel A/S
 • DANA LIM
 • EB Teknik
 • HM-Rustfri Design
 • Skoleafdelingen Stevns Kommune
 • Skoleafdelingen Køge kommune
 • Skoleafdelingen Solrød Kommune
 • Skoleafdelingen Greve Kommune
 • Erik Rasmussen, JRV A/S, Greve
 • EUC - Sjælland / Køge
 • Dansk Industri Roskilde / Køge Bugt
For flere informationer om projektet, så kontakt:

Martin Urhskov Larsen, Vejleder, UUV Køge Bugt
Ungdommens UddannelsesVejledning
Greve - Køge - Solrød - Stevns
Sekretariat: Ølbycenter 53, 1. sal, 4600 Køge
Mobil: 24 92 83 71
Mail: [email protected], Web: www.uuv.dk
www.uuv.dk/testdigselv

Scroll to top