TEST DIG SELV

Unikt tilbud til elever og forældre i 8. klasse.

I samarbejde med lokale erhvervsvirksomheder, organisationer og EUC Sjælland tilbyder Ungdommens Uddannelsesvejledning – UUV – elever og forældre i 8. klasse et forløb, hvor de kan teste sig selv i forhold til et erhvervsuddannelsesvalg i industrien. Tilbuddet indeholder et forløb med forberedelse og information på EUC, Campus Køge, et branchepraktikforløb og en efterbehandling hvor muligheder og spørgsmål kan afklares.

”Vi oplever i dag, at mange elever og deres forældre ikke er parate til at vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, nogle følger de andre elever som en lemmingeffekt mod gymnasiet og andre tænker, at når man er uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse med et 2-tal i dansk og matematik, mens der kræves et gennemsnit på 5 til gymnasiet, ja så ligger gymnasievalget lige for, når gennemsnitskarakteren er til det.” Udtaler centerleder Mark Jensen, UUV i forbindelse med lancering af et aktuelt projektet, netop har fokus på dygtige og motiverede elever, der gennem projektet Test dig Selv, kan teste om en erhvervsuddannelse i industrien kunne være noget for dem.

Martin Larsen, vejleder UUV, erhvervschef Ole Nørvang-Holm, EUC Sjælland og direktør Carsten K. Jensen, CKJ Steel A/S, mødtes i denne uge til en dialog om projektet, der netop nu tilbydes alle elever i 8. klasse i Greve, Køge, Solrød og Stevns kommuner gennem deres lokale UUV vejleder på skolen. Test dig Selv er et tilbud til eleverne om at komme i branchepraktik i en lokal virksomhed, hvor de kan teste om en uddannelse indenfor industrien kunne være noget for dem. Samtidig inviterer projektet forældrene med til et opstartsmøde hvor mulighederne præsenteres og et efterbehandlingsmøde efter brenchepraktikken hvor spørgsmål fra praktikken kan bearbejdes og afklares.

Scroll to top