De 27 nye FGU-institutioner er nu oprettet

Undervisningsministeren har oprettet de 27 nye FGU-institutioner og besluttet, hvordan sammensætningen skal være i de første bestyrelser.

I oktober 2017 indgik regeringen en bred politisk aftale om en reform af det forberedende uddannelsesområde. Aftalen betød, at de forskellige forberedende tilbud blev lagt sammen i en ny forberedende grunduddannelse (FGU). Med aftalen følger 27 nye FGU-institutioner og bestyrelser, der nu begynder at falde på plads.

Kort før sommerferien besluttede undervisningsminister Merete Riisager, hvordan det nye institutionslandskab for FGU’en skal se ud. Siden da har de udpegningsberettigede i landets kommunalbestyrelser, arbejdsmarkedsorganisationer, bestyrelser for erhvervsskoler og relevante faglige organisationer i hver af de 27 dækningsområder udarbejdet indstillinger til ministeren om, hvordan de første FGU-bestyrelser kan sættes sammen.

Fra alle landets dækningsområder er der kommet mange indstillinger til bestyrelserne. De mange indstillinger vidner om en stor interesse for at bidrage til at forme det nye uddannelsestilbud.

”Jeg vil gerne kvittere for det store lokale engagement og den brede støtte til det omfattende arbejde med at få de nye FGU-institutioner op at stå. Det er en vanskelig proces. I sammensætningen af de første bestyrelser har det været vigtigt for mig at balancere så mange hensyn og forskellige interesser som muligt. Bred opbakning er en helt central forudsætning for, at de nye institutioner efter sommerferien næste år kan åbne dørene for unge, der skal have hjælp til at blive rustet til en uddannelse eller et arbejde,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Nu hvor de nye FGU-institutionerne er oprettet, kan de første bestyrelser træde sammen, så snart alle medlemmer er endeligt udpeget. Nogle er allerede klar, mens andre skal have afklaret, hvem der konkret skal udpeges.

For alle institutioner har undervisningsministeren bemyndiget en kontaktperson, som har til opgave at indkalde til bestyrelsens første møde og fungere som konstitueret formand, indtil den første bestyrelse har konstitueret sig og valgt en formand.
Oversigt over FGU-institutionsnavne og kontaktpersoner (pdf)

Scroll to top
%d bloggers like this: