OM FGU

Materiale om FGU fra Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet har fremsendt materiale til brug ved dannelsen af de nye FGU institutioner.
Materialet er sendt til kommunerne og kan ses her til orientering.

  • Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for dig, der har brug for at blive stærkere fagligt. Fx kan du blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller at komme i job.
  • FGU er for dig, der har brug for at udvikle dig personligt eller socialt for at komme videre i uddannelse eller job. Måske er du faldet fra en ungdomsuddannelse og har brug for at finde vejen tilbage.
  • FGU er en uddannelse med almene fag, undervisning på værksted og praktik. På FGU kan du vælge imellem forskellige spor. Hvis du fortryder undervejs, er der gode muligheder for at ændre dit valg.
  • På FGU får du spændende undervisning med masser af praksis.
  • Og du bliver en del af stærke sociale fællesskaber. FGU tilbyder et spændende ungeliv, hvor du kan deltage i forskellige sociale aktiviteter.

På en FGU-institution findes der tre spor: almen grunduddannelse (agu), produktionsgrunduddannelse (pgu) og erhvervsgrunduddannelse (egu).Den unge får adgang til en FGU-uddannelse gennem en målgruppevurdering af den kommunale ungeindsats i den unges bopælskommune. Læs mere om den kommunale ungeindsats her på Undervisningsministeriets hjemmeside.Denne video giver dig en hurtig indføring i den forberedende grunduddannelse. Du får viden om uddannelsens målgruppe, uddannelsens opbygning, indholdet på de tre forskellige spor og et indblik i, hvordan det er at gå på FGU. Tjek præsentationsfilm om FGU: her

Eller læs mere om opbygning og målgruppe for FGU her.

 

 

Undervisningsministeriet skriver:
Opstart af den lokale proces for FGU-institutionsoprettelse
Den 13. oktober 2017 indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet,
Socialistisk Folkeparti og Det radikale Venstre aftale om bedre veje til
uddannelse og job, som Alternativet og Enhedslisten siden har tilsluttet sig.
Aftalen medfører, at en række eksisterende forberedende uddannelser
nedlægges, og at FGU, Forberedende Grunduddannelse, oprettes med
virkning fra august 2019. how to buy replica watches Aftalen medfører endvidere,
at der skal etableres nye institutioner i en flerleddet, lokal proces.
Yderligere information om aftalen findes på www.uvm.dk/fgu
Dette brev skal ses som en formel anmodning om, at de regionale kommunale
kontaktråd efter konstituering efter kommunalvalget den 1. februar
2018 igangsætter den lokale proces om udarbejdelse af dækningsområder
for FGU og placering af institutioner og skoler.
Med dette brev fremsendes:
• Oversigt over elevgrundlag for FGU fordelt på kommuner
• Institutionsoversigt og adresseliste
• Notat om transportafstandens betydning for placering af skoler

FGU-Nyheder

Folder fra FGU Øst- og Midtsjælland

Folderen giver en kort præsentation af, hvilke uddannelser FGU Øst- og Midtsjælland vil kunne tilbyde pr. 1. august 2019. Folderen er især relevant for unge i Køge og Stevns Kommune.
Du kan hente folderen som PDF her.


Hent foldere om FGU fra Undervisningsministeriet:

Scroll to top