FGU – Målgruppevurdering – uddannelsesplan.

Målgruppevurdering af unge der møder ind i den åbne vejledningscafé

Her indledes vejledningen med den unge ved at der informeres om FGU, sporene og de muligheder der byder sig og om det er noget den unge kan profitere af. Målgruppevurderingsskemaet startes op i UNOung og de første faktuelle oplysninger udfyldes og derefter så langt som man kan komme med dokumentet.

Hvis målgruppevurderingen ikke kan laves færdig henvises den unge til en mere uddybende samtale med egen UUV vejleder sådan at målgruppevurderingen færdiggøres af egen vejleder og uddannelsesplanen laves ligeledes sammen med egen vejleder.

Målgruppevurderingsdokumentet

Målgruppevurderingen gemmer vi i UNOung indtil FGU institutionerne er klar til at modtage dem. Ligeledes med uddannelsesplanen.

FGU Uddannelsesplanen

Denne oprettes i UNOung i journalen som Nyt dokument. Denne kan deles med den unge, som selv kan arbejde i dokumentet. Ligeledes kan den unge godkende den samt forældrene hvis den unge er under 18 år.

Vi bruger den uddannelsesplan som ligger i UNOung og evaluerer på den ved udgangen af året.

Mh

Anne, Margrethe, Mark og Christel

Scroll to top