Borgmester Marie Stærke

Den røde tråd

Ved åbningen af Køge Kommunes nye Ungecenter – UNGECENTRUM – i Ølbycenteret fredag den 25.10. kl. 11, var det borgmester Marie Stærke, der symbolsk klippede den røde snor og dermed samlede kommunens ungeindsats med medarbejdere fra Familieafdelingen, Ungecenteret og UUV på samme adresse under det nye navn UNGECENTRUM

Marie Stærke tog udgangspunkt i Shu-bi-dua’s ”Den røde tråd” i sin åbningstale. Borgmesteren udtrykte håb om at unge, der havde det som i Shu-bi-dua teksten ”Men jeg ku aldrig bli til noget….” kunne få den hjælp og støtte, som kunne bringe dem videre i kommunens nye UNGECENTRUM, hvor medarbejdere på tværs kan vis vej og finde løsninger.

Åbningstale ved Marie Stærke med udgangspunkt i Shu-bi-dua ”Hvor mon den er den røde tråd? Man må for fa´n da bli´ til noed!”

Den store aula i Ølbycenter 53 var rammen omkring åbningen af UNGECENTRUM

De tre afdelingsleder og lederen af UNGECENTRUM – Christel Jørgensen – var snorholdere mens Borgmesteren var klar med saksen.

 

Den nye leder af UNGECENTRUM – Christel Jørgensen – udtrykte i sin åbningstal stor glæde over de mange fremmødte og så frem til at forene de tre afdelinger – Ungecenter, Familieafdelngen+14 og UUV – i en fælles indsats på en fælles adresse med det mål, at alle unge skal ind på arbejdsmarkedet. Nogle direkte og de fleste gennem en uddannelse.

Christel Jørgensen fortsatte ”Jeg vil også gerne både rose og sige tak til alle medarbejdere, ledere, chefer, direktører og politikere for at være med til skabe en god, positiv og fremadsynet stemning omkring Ungecentrum. Det betyder enormt meget for det arbejde, vi har foran os. Særlig er jeg imponeret over medarbejderne der virkelig er hoppet ud i denne samflytning med et godt humør. I var helt fantastiske at have med på kick-off seminaret for en lille måned siden og det spirende frø fra de dage, skal vi have sat i krukke, vande og lade det spire og sammen se nye træer vokse op og gro. For som Køges skolechef Søren Thorborg så flot beskrev det på kick-off seminaret er Ungecentrum som tre store træer, der står tæt på hinanden og har en fælles krone. Når man kigger på det enkelte blad og den enkelte kvist, kan man ikke umiddelbart sige, fra hvilken af de tre stammer, bladet får sin næring. Og det er jo sådan det skal være. Når den enkelte unge er sammen med os og der bliver aftalt nogle

tiltag, er den unge nok ret ligeglad med, fra hvilket udvalgsområde pengene kommer fra - så længe de oplever sammenhæng, kvalitet og ordentlighed i deres indsats.

Ungecentrum kommer til at række ud til alle der både i og udenfor det kommunale regi arbejde med unge, uddannelse og job. Vi bliver et kraftcenter for nye måder at tilrettelægge indsatser på, nye måder at samarbejde på, nye måder at møde de unge osv. Osv. For det er der en forventning om og det er vi i den grad klar til at tage på os. ” Sluttede Christel Jørgensen sin tale af med at sige.

Efter åbningsceremonien var der rundvisning på 1. og 2 sal på Ølbycenter 53, hvor medarbejderne i det nye UNGECENTRUM har sine arbejdspladser.

Borgmester Marie Stærke
Borgmester Marie Stærke

Leder af UNGECENTRUM Christel Jørgensen

Den fyldte aula ved åbningsreceptionen af UNGECENTRUM

Scroll to top