9. kl. elever tilbydes jobprøvning i industrien

Flere afgangselever skal vælge en erhvervsuddannelse fordi, der er brug for flere faglærte nu og i fremtiden. Ungdommens Uddannelsesvejledning – UUV – tilbyder i samarbejde med erhvervsskolen EUC Sjælland og lokale virksomheder, at dygtige elever kan afprøve deres evner og muligheder i forhold til et uddannelsesvalg, der peger frem mod et job i industrien.

14 ”testpiloter” – eller elever – fra 8. klasse har afprøvet projekttilbuddet inden sommerferien. Nu tilbydes forløbet Test dig Selv til 9. årgangs elever i Køge Bugt kommunerne Greve, Køge, Solrød og Stevns. Forløbet består at en fælles opstart hvor elever og forældre får en bred orientering om uddannelsestilbuddene på EUC Sjælland/ Campus Køge, orientering efterfølges af en branchepraktik i en lokal industrivirksomhed og afslutningsvis en opsamlingsaften med UUV’s projektvejleder gennem hele forløbet Martin Larsen.

Fra testpiloterne der gennemførte forløbet inden sommerferien var der stor tilfredshed. Martin Larsen fra UUV her opsamlet nogle af elevudtalelserne ”Min mor har altid sagt, jeg skulle på gymnasiet. Hun vidste ikke, at man kunne tjene så mange penge som smed… Nu siger hun, at jeg selv må bestemme uddannelsesvalget” og ”Hende jeg skulle følge i praktikken på virksomheden, var glad for at møde mig, og lærte mig prøve en masse ting. Hun sagde, at hun håbede, jeg ville uddanne mig som industritekniker.”


UUV vejleder Martin Larsen med kampagneplakaten, der sammen med en pjece kommer ud på alle skoler i Køge Bugt.


Projektet er planlagt og gennemføres i samarbejde med lokale industrivirksomheder, der velvilligt har stillet sig til rådighed i forbindelse med branchepraktikken.
Herfølge Kleinsmedie, JRV A/S Greve, HM Rustfrie Design og Dana Lim A/S er nogle af virksomhederne bag projektet


I forbindelse med planlægningen af projekt Test dig Selv har Ole Nørvang-Holm (tv) fra EUC Sjælland og Martin Larsen (midten) fra UUV Køge Bugt været forbi direktør Carsten Jensen (th)fra CKJ Steel A/S i Køge for udvikle projektet i fællesskab.

Mange af industriens erhvervsuddannelser kræver gode kundskaber, hvorfor der i målgruppen for projektet er fokus på uddannelsesparate elever med et karaktergennemsnit på omkring de 5. Elever fra 9. klasse kan tilmelde sig projektet til deres lokale UUV vejleder på skolen frem til den 19. oktober. Den 29. oktober igangsættes projektet med en aften for elever og forældre på EUC Sjællands afdeling på Campus Køge. Projektet har opbakning fra de fire kommuners skoleafdelinger og en stribe lokale erhvervsorganisationer og virksomheder i Køge Bugt. Allerede nu er der lokalt efterspørgsel efter lærlinge og arbejdskraft indenfor industriens område, så projektet tilbyder en uddannelsesvej frem mod et job og samtidig med mulighed for videreuddannelse.

Scroll to top