Ungeguider klædes på til skolebesøg

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) i Køge Bugt har en stor gruppe unge fra ungdomsuddannelserne, som er med i en Ungeguidegruppe. Gruppen klædes på til at fortælle elever og forældre i folkeskolen om deres uddannelsesvalg og om hvordan det er at begynde på en ungdomsuddannelse efter skolen.

 Ungeguiderne kommer fra erhvervsuddannelserne og fra de gymnasiale uddannelser. Nogle er lige begyndt på uddannelsen, mens andre er et par år fremme i uddannelsen. Nogle af de unge fra erhvervsuddannelserne er i gang med hovedforløbet og kan fortælle om hvordan det er at begynde som lærling i en virksomhed.

Vejledningen i Køge Bugt klæder de unge på til opgaven med at stå foran store gruppen af elever og forældre og fortælle om netop deres uddannelsesvalg. Gruppen af ungeguider mødtes med vejledere torsdag aften og fik instruktion om den kommende opgave med 8 store vejledningsaftener for elever og forældre fra 8. klasse i november måned.

Der var glædeligt gensyn for mange af de unge og der blev taget godt imod det nye Guider. Grin, pizza og en masse faglighed, var på programmet.

Der var fuldt hus på Fremtidslinjen, på Karlemosevej, som lagde lokaler til i dagens anledning. Der landede 45 søde unge mennesker, som blev introduceret for ”hvad indebærer det at være ungeguide”. Guiderne prøvede kræfter med at holde oplæg for hinanden og i plenum. UUV vejleder Pernille E. havde i fuldt samarbejde med Pernille K og Susanne Kåre, Michella og Nicholai – alle fra UUV - sammensat et godt program, hvor guiderne blev delt op i grupper med en vejleder. Her blev guiderne rystet sammen og blev styrket i at skulle holde oplæg. Guiderne havde forskellige uddannelsesbaggrunde såsom: STX, HTX, HHX, EUX, EUD, SOSU og mesterlære, der var både gamle og nye guider

Alle guiderne glæder sig til Ung til Ung aftener starter i november.

Program for afvikling af Ung til Ung aftenerne som alle afholdes mellem  kl. 17 og 20.30:
Tirsdag d. 5. november 2019 – Greve Gymnasium med skolerne Krogaard, Greve privat, Hedely, Strandskolen, Havdrup og Erhvervsklassen
Torsdag d. 7. november 2019 – HTX Roskilde med skolerne Tune, Vemmedrup, Karlslunde og Borup
Mandag d. 11. november 2019 – Køge Handelsskole med skolerne Ellemarken, Hastrup, Holmebæk og Hother
Torsdag d. 14. november 2019 – Greve Gymnasium med skolerne Arena, Holmager, Mosede, Damager og Kirstinedal
Tirsdag d. 19. november 2019 – Køge Gymnasium med skolerne St. Heddinge, Strøby & Hellested, Herfølge
Torsdag d. 21. november 2019 – Solrød Gymnasium med skolerne Ugle 1 og Munkekær
Tirsdag d. 26. november 2019 – Solrød Gymnasium med skolerne Ugle 2, sønder, Højelse og Ejby
Torsdag d. 28. november 2019 – Køge Handelsskole med skolerne Asgård, Skovbo og Skt. Nicolai

Det store program har kørt i 4 år, og det er altid tilfredse elever og forældre der går fra møderne. Det at unge stiller op og fortæller om netop deres valg, og hvordan det er at gå på den valgte ungdomsuddannelse, giver arrangementerne autoritet og ikke mindst nyttige elementer til uddannelsesvalget, som eleverne i 8. klasse netop er i proces med.

Både vejledere og ungeguider ser frem til de 8 store aftener med Ung til Ung i Køge Bugt som arrangeres i et samarbejde mellem vejledningerne i Greve, Køge, Solrød og Stevns.

Flere oplysninger kontakt:

Pernille Eltorp
Vejleder, UUV Køge Bugt
Ungdommens UddannelsesVejledning
Køge - Solrød - Stevn
Sekretariat: Ølbycenter 53, 1. sal, 4600 Køg
M: 2037 9532
Mail: [email protected] Web: www.uuv.dk
Fællespostkasse: [email protected]

Scroll to top