Køge Kommune udbyder igen kurset ”Lær at tackle angst og depression”, til unge (15-25 år)

i samarbejde med Komitéen for Sundhedsoplysning.

Mange unge plages af dårligt mentalt helbred og psykiske lidelser som angst og depression.
Ifølge Sundhedsprofilen i Region Sjælland 2017 oplever 13 % af borgere i Køge Kommune
dårligt mentalt helbred og i gruppen af unge fra 16-24 år er andelen 19 %.

Formålet med kurset er at styrke de 15-25-åriges psykiske helbred og dermed styrke deres
motivation for uddannelse og arbejde. Herudover forebygge frafald på ungdomsuddannelserne
og fastholdelse af arbejde. Kurset henvender sig til unge med diagnosen angst og/eller
depression, eller selvvurderet symptomer på angst og/eller depression.

Erfaringerne viser at de unge ikke selv henvender sig for at få hjælp.
Vi håber derfor at I som har den tætte kontakt til de unge, kan hjælpe med at give dem et
kærligt ”puf” når I møder dem. I kan informere om kurset og give dem mod på at deltage på
informationsmødet mandag den 2. september 2019 på ”Sundhed, Træning og
Rehabilitering”. De er velkomne til at tage en pårørende med til mødet. Du eller den unge er
også altid velkommen til, at skrive eller ringe til os for at få yderligere information.

Symptomer på angst og depression kan være:
Nedtrykthed - Tristhed - Nedsat interesse eller glæde - Søvnløshed - Anspændthed - Indre uro
- Åndenød - Svedeture - Bange - Isoleret - Nervøsitet - Mindre selvtillid.

Eksempler på emner, der tages op på kurset:
• Håndtering af psykisk/fysiske smerter og træthed.
• Fysisk aktivitets betydning for humøret.
• Triggere og advarselssignaler.
• Forebyggelsesstrategier.
• Redskaber til at undgå, at symptomerne styrer de unges liv.
• Dele tanker og erfaringer med andre unge, som er i en tilsvarende situation.

Tilmelding til kurset sker ved at møde op til informationsmødet.
Der vil blive orienteret om selve kurset, mulighed for at stille spørgsmål, møde instruktørerne
og at tilmelde sig.

Tid: Mandag den 2. september 2019, kl. 16.30-17.30
Sted: ”Sundhed, Træning og Rehabilitering”, Undervisningslokalet, Rådhusstræde 10 C, 2. sal,
4600 Køge.
Pårørende er velkomne.

Selve kurset kører over 8 mandage
Tid: 30. september til 25. november 2019 i tidsrummet 16.30-19.00
Sted: ”Sundhed, Træning og Rehabilitering”, Undervisningslokalet, Rådhusstræde 10 C, 2. sal,
4600 Køge. Kurset er gratis.
Inden kurset starter skal den unge til en personlig samtale med Sundhedskonsulent Anne
Birkedal.

Undervisere
Det er to frivillige instruktører, der leder kurset. De er IKKE faguddannet, men har eller har
haft angst og/eller depression tæt inde på livet.

Yderligere information kan fås hos
Sundhedskonsulent Anne Birkedal, T: 56 67 69 47 - [email protected]
Læs mere om kurset på www.koege.dk/patient, www.laerattackle.dk (her vises der film med
tidligere kursister) og http://patientuddannelse.info/3828.aspx

Mange hilsner Anne Birkedal

Scroll to top